Eğitim Bir – Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan:öğretim yılı birinci dönemini geride bıraktık. Eğitim sistemi üzerinde uzun vadede önemli etkileri olacak değişikliklerin yaşandığı zaman dilimi olarak anılacak bu dönemde 4+4+4 yeni eğitim sistemi hayata geçirilmiş, okula başlama yaşı aşağı çekilmiş, lise zorunlu eğitim kapsamına alınmış, din eğitimini de içerecek şekilde seçmeli dersler havuzu genişletilmiş, haftalık ders saatlerinde artış yapılmış, yüksek öğretimin yeniden yapılandırılması konusu ve YÖK Yasası tartışmaya açılmış, üniversitedeki öğrencilere uygulanan zorunlu katkı payı harçlar kaldırılmış, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlardaki öğrencilerin kılık ve kıyafet yönetmeliğinde yetersiz ama önemli değişiklikler yapılmıştır. Eğitim sisteminin tek tipçilikten arındırılması adına önemli adımların atıldığı 2012-2013 eğitim-öğretim yılının birinci döneminde eğitim çalışanlarını mağdur eden sorunlara köklü çözümler geliştirilmemiş ve sorunlar önümüzdeki döneme devredilmiştir” diye konuştu.
Ek ödeme mağduriyetinin çözülmesini istediklerini belirten Kalkan, “Eşit işe eşit ücret kapsamında 666 sayılı KHK ile farklı kurumlarda aynı unvanda çalışan kamu personelinin ücretlerinde ek ödeme oranları üzerinden eşitleme yapılırken, öğretmen ve öğretim elemanlarının ücretlerinde iyileştirme yapılmamış, öğretmen ve öğretim elemanları KHK mağduru haline getirilmiştir. 2012 yılı toplu sözleşme sürecinin mutabakatsızlıkla sonuçlanması ve devamında bir günlük iş bırakmamıza neden olan ek ödeme sorunu hala çözülmemiştir. Anayasa Mahkemesi’nin, 666 sayılı KHK’nın iptali istemiyle açılan davada, bazı maddelere yönelik iptal kararı vermesi bir fırsat olarak görülmeli ve iptal kararı sonrası yapılacak yeni düzenlemede öğretmen ve öğretim elemanlarının ek ödeme mağduriyeti de giderilmelidir” şeklinde konuştu.
Norm fazlası öğretmenlerin atama sürecinin durdurulması gerektiğini ifade eden Kalkan, “Okulların normlarının sağlıklı güncellenmemiş olmasına rağmen, norm fazlası öğretmen olarak görülen öğretmenlerin resen atanması yeni mağduriyetlere neden olmaya devam etmektedir. Norm fazlası öğretmenler, norm güncellemesi yapılmadığı için okullarında kendi alanlarında ihtiyaç olmasına ve fiilen derse girmelerine rağmen norm fazlası gösterilmeye ve resen atanmaya çalışılmaktadır. Bu uygulama bir an önce durdurulmalı, normlar güncellendikten sonra norm fazlası öğretmen atamaları gündeme alınmalıdır” ifadelerini kullandı.
Şubat ayında özür grubu atamalarının yapılması umduklarını kaydeden Kalkan, “Özür durumundan yer değişikliği talepleri karşılanmayan öğretmenler eşinden ve çocuklarından ayrı yaşamaya devam etmektedir. Aile içi sorunlara da neden olan bu durum aile bütünlüğünü tehdit etmeye devam etmektedir. Eş durumu, öğrenim durumu ve sağlık durumu özrüne bağlı yer değişiklikleri Şubat ayında yapılmalıdır. 4+4+4 yeni eğitim sistemi ile birlikte öğretmen ihtiyacında artış olmuştur. Mevcut öğretmen sayısı yeterli gelmediği için eksiklik ücretli öğretmen uygulaması ile giderilmeye çalışılmaktadır. 2012-2013 eğitim-öğretim yılı birinci döneminde ücretli çalışmaya razı olan öğretmen adaylarından bazıları ikinci dönemin başlamasını takip eden günlerde 2013 yılı içerisinde yapılması planlanan KPSS’ye hazırlık için ayrılmayı seçecek, kalanlar ise hazırlıkla birlikte görevi de sürdürmeye devam edeceğinden kendisini yeterince sınıfa veremeyecektir. Eğitim en önemli iş, öğretmen ise eğitimin en önemli unsurudur. Nitelikli eğitim için öğretmenden tasarruf yapılamaz. Bakanlık bu durumu gözden kaçırmamalı, Şubat ayında 30 bin, Ağustos’ta 70 bin olmak üzere toplam 100 bin yeni öğretmen ataması için gerekeni yapmalıdır” diye konuştu.
Kamu çalışanlarının serbest kıyafet giymeleri gerektiğini söyleyen Kalkan, “Öğrencilere tek tip kıyafet dayatmasından vazgeçilmiş fakat kamu çalışanlarına kılık ve kıyafet dayatması devam etmektedir. 1982 yılından kalma darbe döneminin iklimini yansıtan kılık ve kıyafet yönetmeliği bir an önce çöpe atılmalıdır. Çalışanların saçı, bıyığı, ayakkabı topuk boyu, giyilen pantolonunun kumaşı, kazağının yakası ve başının açık olup olmaması gibi birçok gereksiz ve gülünç dayatma içeren yönetmelik darbecilerle birlikte tarihteki kirli yerini almalıdır” şeklinde konuştu.

Sizin Yorumunuz

Please enter your comment!
Please enter your name here

four × 4 =