“Şiddet Gören Kadınlarımız Adli Yardım Bürosundan Faydalanabilir”

0
214
kadinhukuk7
kadinhukuk7

“Şiddet Gören Kadınlarımız Adli Yardım Bürosundan Faydalanabilir”
Hatay Barosu Başkanı Av. Sinan Akgöl, Hatay Barosu Kadın Hukuku Komisyonu üyesi Av. Ümit Seyfettinoğlu ve MKÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğr. Gör. Doç. Dr. Nazan Savaş, BPW Hatay Kulübü’nün konuğu oldu.
BPW Hatay Kulübü (İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği) üyelerinin de yoğun ilgi gösterdiği, Liwan Otel’de düzenlenen toplantıda “Kadın ve Hukuk” konusu ele alındı.
Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu’nun (TÜBAKKOM ) kurulduğu 5 Haziran 1999 tarihinden itibaren, son derece özgün ve demokratik yapılanması olan bir kuruluş olarak çalışmalarını yürüttüğünü söyleyen Hatay Barosu Başkanı Av. Sinan Akgöl;
“Hatay Barosu olarak biz her zaman kadınlarımızın yanındayız. Dolayısıyla öznesi kadın olan sivil toplum kuruluşlarıyla zaman zaman ortak çalışmalar yapıyoruz. Bu bağlamda düzenlemiş olduğunuz bu toplantıyı güzel bir işbirliğinin başlangıcı olarak değerlendiriyorum” dedi.
Cinsiyet ayrımcı hukuk ve işleyişinin sıkıntısını yaşadıklarını söyleyen Hatay Barosu Kadın Hukuku Komisyonu üyesi Av.Ümit Seyfettinoğlu;
“Bizler yasaların uygulayıcısı ve yorumlayıcısı olduğumuz için, yasalardaki toplumsal cinsiyet eşitliğine aykırı düzenlemeleri, bu düzenlemelerin sonuçlarını ve uygulamadaki aksaklıkları bire bir yaşamaktayız. TÜBAKKOM olarak yaşamın her alanında kadının insan haklarının korunması, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi için mücadele ediyoruz. Cinsiyet eşitliğinin sağlanması, cinsiyet ayrımcılığının ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi için ulusal ve uluslararası mevzuatta kadının insan haklarına ilişkin düzenlemelerin yaşama geçirilmesi, eşit ve adil uygulanmasının sağlanması, evrensel hukuk ölçeğinde adalet ve eşitlik prensibine aykırı mevcut düzenlemeleri ve uygulamaları değiştirecek çözüm önerilerinin saptanması ve savunulması, kadınların haklarını öğrenmeleri ve kullanmalarını sağlamaya yönelik eğitim çalışmaları yapılması ve gönüllü danışmanlık hizmeti verilmesi, kadının insan hakları mücadelesine kamuoyu desteği sağlanması için mücadelemizi kararlılıkla sürdürmekteyiz.
Gelinen aşamada ülkemizde gerek TÜBAKKOM’un gerekse var olan bağımsız kadın örgütlenmelerinin hızla artması ve mücadeleye kattıkları dinamizm sayesinde hukuk alanında yapılan iyileştirmeler elbette yadsınamaz. Ancak hala yapılması gereken yasa değişiklikleri ve yapılan yasa değişikliklerinin uygulanmasında sorunlar devam etmektedir. Yaşamın tüm alanlarında; çalışma alanında, istihdamda, karar alma mekanizmalarında, politikada kadınlar nüfus oranında temsil edilmemektedir. Bugün her üç kadından biri şiddetin değişik biçimlerine maruz kalmaya devam etmektedir. Önümüzdeki çalışma döneminde kadının birey olarak sorunlarının çözümü ve uluslararası sözleşmeler ve yasalar ile düzenlenen haklarının yaşama geçirilmesinin sağlanması için Kadın ve Aile Bakanlığı kurulmalıdır. Bu amaçla, TÜBAKKOM olarak kadın örgütleriyle birlikte, koordineli ve örgütlü bir çalışma yürütüyoruz” diye konuştu.

1. Dönem MKÜ Kadın Çalışmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi (KADMER) Müdürlüğü görevini yapan Doç. Dr. Nazan Savaş ise BPW Hatay Kulübü’nün davetinden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek; “BPW Hatay Kulübü’nün yapacağı çalışmaların kadınlarımıza büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Eğitimli kadın eğitimli toplumu yaratır. Bu doğrultuda çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarına her zaman destek olunması gerektiğini düşünüyorum” dedi.
BPW Hatay Kulübü Başkanı Dr. Nevide Kimyon ise “Bugün çok önemli bir konuyu masaya yatırdık. Kadınlarımız, hakları konusunda maalesef yeterli bilgiye sahip değil. Bu nedenle 2103 döneminde başlatmak istediğimiz projelerde, biz de sizlerle işbirliği yapmayı arzu ediyoruz. Böylece aramızda oluşan sinerjiyle kadınlarımızın yolu aydınlanacak” diyerek, konuklara ayrı ayrı teşekkür etti.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

18 − thirteen =