Payas’ta Bilim Kurulu Toplantısı yapıldı

Payas’ta Bilim Kurulu Toplantısı yapıldı
Sokollu Mehmet Paşa Kervansarayı onarım çalışmalarını takiben, 7. Bilim Kurulu toplantısı yapıldı. Payas Sokollu Mehmet Paşa Menzil Külliyesi Restorasyon Uygulama İşi için kurulan Anıt Eser Kurulu’nun 7. Olağan Toplantısı, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, Hatay Vakıflar Bölge Müdür Vekili Ahmet Yılmaz, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurul Müdürü Hasan Batun, Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Nevzat İlhan, İnş. Y. Müh. İlhan Turunç ve Rest. Uz.Y. Mimar H. Ceren Emir, proje müellifi ve müteahhit grubun katılımı ile yapıldı.
Proje müellifi ve uygulamacı grup tarafından Külliye’de günümüze kadar yapılan uygulamalara ilişkin hazırlanan raporun sunumundan sonra, gündem maddeleri görüşüldü. Katılanların görüşleri ve yerinde yapılan incelemeler sonucu alınan kararlar şöyle açıklandı.
1. Hamam mekânlarında tesisat çalışmaları dolayısıyla sökülen mermer malzemenin yerine mümkün oldukça az damarlı, yerine göre 2 cm/3 cm kalınlıkta, onaylı projedeki boyutlara uygun Beyaz Marmara Mermeri levhaların kullanılmasına,
2. Külliyede yer alan havalandırma bacalarında Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün önereceği detaya göre modern malzemeden 2 cm kalınlıkta plexiglas ve metal elemanlardan havalandırma kapağı yapılmasına,
3. Ateş bacalarında çatıda yer alan tüm baca boyutlarının rölöve üzerine işlenip, örnek amaçlı yapılan bacaların teknik çizimlerinin yapıldıktan sonra değerlendirilmesine,
4. TEDAŞ’ın külliyenin ihtiyacı doğrultusunda getireceği elektrik ana besleme kablolarının bağlanacağı panonun Sıbyan Mektebi’nin kuzeyinde yer alan duvar kalıntısının yanındaki molozların kaldırılarak mümkün oldukça görülmeyecek şekilde yerleştirilmesine,
5. Yukarıda 4. Maddede belirlenen pano yerinin TEDAŞ standartlarına uymaması halinde, TEDAŞ yetkilileriyle yürütülecek ortak çalışmada yapı siluetini etkilemeyecek bir konum belirlenmesine,
6. Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 29.11.2012 tarih ve 1624 sayılı kararı ile talep edilen: revak ayaklarında yapılması planlanan gergi demiri uygulaması ile ilgili kapsamlı statik ve modelleme çalışmasının proje grubunca yapılarak A.K.V.K.B.K’na sunulmasına,
7. Han ve Tabhane bölümlerinde yer alan avlularda çöken, mukavemetini yitirmiş ve erimiş haldeki döşeme taşlarının sökülerek uygun kotta harçsız imalat ile tesviyesinin yapılmasına, su toplanmasının engellenmesi amacıyla avlu içerisinde döşemenin altına gelecek şekilde drenaj boruları döşenerek kum, çakıl ile gömlekleme yapılmasına, döşemede eksik kalan kısımların mevcut taş dokusu ile uyumlu malzeme ile tamamlanmasına, bu imalatın proje üzerinde bilgi olarak belirlenmesine,
8. Arasta Dua Kubbesi altında ve ana eksende yer alan 1960’lı yıllarda uygulanmış mevcut taş malzemede çürüyen, eriyen döşeme taşlarının sökülerek dokuya uygun taş malzeme ile tamamlanmasına,
9. Yukarıda karara bağlanan maddelerde Adana Koruma Kurulu onaylı restorasyon projesinde yer almayan, detay uygulamada değişiklik öneren imalatın Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan onay alındıktan sonra uygulamaya geçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Önceki İçerikMKÜ’den Başkan Altan’a Teşekkür Plaketi
Sonraki İçerikAyrıştırma tesisi ve paketleme ünitesinde test çalışması başladı