Yapı denetim hesabında İskenderun Belediyesi’nin tek taraflı tasarrufu sözkonusu değildir

İSKENDERUN BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN AÇIKLAMA:

“Yapı denetim hesabında İskenderun Belediyesi’nin
tek taraflı tasarrufu sözkonusu değildir”

İskenderun Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü; yerel bir gazetede, yapı denetim firmalarının yapmış olduğu işler karşılığında alacağı ücretlerinin yattığı belediye nezdindeki emanet hesapla ilgili spekülatif tartışmaların yayınlanması üzerine bir açıklama yaptı.
Açıklama şöyle:
Yapı Denetim firmalarının hizmetleri karşılığındaki hak edişlerinin ödenmesi ile ilgili mevzuat Resmi Gazete’nin 5 Şubat 2008 tarih 26778 sayı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yayınlanan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği’nin 25. maddesinde açıkça belirtilmiştir. Hizmet Bedellerinin Tespiti ve Ödenmesi Esasları Yapı Denetimi Hesabı ile ilgili yönetmelik hükmü aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:
“ALTINCI BÖLÜM
Hizmet Bedellerinin Tespiti ve Ödenmesi Esasları
Yapı denetimi hesabı
Madde 25- (1) Kanun ile öngörülen hizmet bedellerini karşılamak üzere, ilgili idare adına bankada bir yapı denetim hesabı açılır.
Yapı denetim kuruluşunun hizmet bedelleri yapı sahibi tarafından bu hesaba yatırılır. Hizmet bedelleri, ilgili idarenin onayı ile yapı denetim kuruluşuna bu hesaptan ödenir.
(2) Bu hesap başka maksatlarla kullanılamaz. 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda belirtilen borçlar da dahil olmak üzere haczedilemez ve tedbir konulamaz” denilmektedir.”
Yönetmelik hükümlerinin açıkça belirtildiği gibi yapı denetim hesabında İskenderun Belediyesi’nin tek taraflı tasarrufu sözkonusu değildir.
Söz konusu hesaba yapı sahibi tarafından yasal olarak belirlenen ücretler yatırılmakta, belediye ise vatandaşın mağdur olmaması için bu hizmetin yapı denetim firması tarafından yerine getirilip getirilmediğini kontrol ederek hak edişini onaylamaktadır.
Yapı denetim hesabından hak edişlerin ödenmesi ise sadece yapı denetim yetkilileri veya kanuni temsilcileri-vekillerine yapılabilmektedir. Yapı denetim yetkilileri veya kanuni temsilcileri dışında hiç kimseye bu hesaptan ödeme yapılamaz ve amacı dışında kullanılamaz.
Şu anda yapı denetimle ilgili vatandaşların yatırdığı para Mal Müdürlüğü denetimindeki hesaba yatmaktadır.”

Sizin Yorumunuz

Please enter your comment!
Please enter your name here