Avrupa Öğretmen Eğitimi Kongresi

DAÜ’den Prof. Dr. Bekir Özer, Avrupa Öğretmen Eğitimi Kongresi’ne Çağrılı Konuşmacı Olarak Katıldı

Avrupa Öğretmen Eğitimi Derneği (Association for Teacher Education in Europe / ATEE) ve Anadolu Üniversitesi’nin işbirliği ile 25-29 Ağustos 2012 tarihlerinde Eskişehir’de 37. Avrupa Öğretmen Eğitimi Derneği Yıllık Kongresi düzenlendi. Uluslararası nitelik taşıyan ve birçok Avrupa ülkesi ile Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Çin’den öğretmen eğitimcileri ve eğitim bilimcilerin katıldığı kongrede Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Orta Öğretim Alanlar Eğitimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bekir Özer çağrılı konuşmacı olarak bir konferans verdi.

Prof. Dr. Bekir Özer kongrede “Türkiye’de Öğretmen Profili, Öğretmen Eğitimi ve Öğretmenliğin Meslekleşmesi” konusunda yaptığı konuşmada Türkiye’de Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana öğretmenliğin her yönden gelişmesi için yoğun çaba gösterildiğini, her zaman öğretmen yetiştirmeye önem verildiğini, öğretmenliğin meslekleşmesinde de belirli bir yol katedildiğini, bütün bunlara karşılık Türkiye’de öğretmen ve öğretmen yetiştirme ile ilgili hala aşılamamış, süren önemli sorunların var olduğunu, kimi meslekleşme ölçütlerinde önemli eksikliklerin bulunduğunu belirtti. Prof. Dr. Özer, Türkiye’de okullarda 880,371 öğretmenin görev yaptığını, bu öğretmenlerin önemli bir bölümünün genç ve az öğretmenlik deneyimine sahip olduğunu, bu nedenle öğretmenlerin mesleki gelişimlerini sağlamak için hizmetiçi eğitimin önemli bir gereksinim olduğunu açıkladı.

Prof. Dr. Bekir Özer, konuşmasını “Eğer toplumlar iyi bir yaşama, yüksek bir yaşam standartına sahip olmak istiyorlarsa, başlama noktası öğretmen eğitimidir, nitelikli öğretmenlere sahip olmalıdırlar. Ülkeler, toplumlar öğretmen eğitimini geliştirmek, öğretmenliği meslekleştirmek ve nitelikli öğretmenlere sahip olabilmek için yapabileceklerinden daha çoğunu yapmak durumundadırlar.” sözleriyle tamamladı.

Sizin Yorumunuz

Please enter your comment!
Please enter your name here