Belediye Başkanı Sayın Dr. Yusuf H. CİVELEK’ in Kamuoyuna Açıklaması

Bazı gazetelerimizde bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunarak haber yazıldığı ve kamuoyunun yanıltıldığı anlaşılmaktadır.
Atatürk Anıt Alanı’nda Atatürk heykelinin bakım çalışmaları, sanata ve sanatçıya saygı anlayışıyla ve sanat eserlerinin korunması ve telif hakkını düzenleyen yasa gereği eserin müellifi Heykeltıraş Hüseyin Anka Özkan’ın orijinal tasarımına sadık kalınarak yapılmıştır.
Eserin orijinal tasarımında, yapımında ve alana yerleştirildiği tarihten sonra uzun bir dönemde heykeldeki bütün figürler bronz metalin doğal rengindedir. Heykel bu şekliyle İskenderun halkı tarafından bilinmektedir.
Yapılan bakım çalışmasıyla Atatürk Heykeli üzerinde sonradan uygulanan boyalar temizlenerek Anıt Heykel, bronz metalin doğal rengiyle eski orijinal haline dönüştürülmüştür.
Bir sanat eseri olarak halkın beğenisine sunulmuş bir heykelin bir başkası tarafından hiçbir surette değiştirilemeyeceği ve boyanamayacağı, telif hakkı ve koruma yasasından daha da önemli olmak üzere sanatsal duyarlılık, sanata ve sanatçıya saygı temelinde tüm sanat dünyasında kabul edilen bir etik kuraldır.
Bir sanat eserinin anlamı ve değeri, onu yaratan sanatçının kendisine ait tasarımıyla belirlenir. Türk bayrağının değeri, anlamı ve yüceliği bir heykel üzerindeki bayrak figürünün sonradan boyanmasıyla tarif edilemez. Türk bayrağının böyle yapay bir değere ihtiyacı yoktur.
Biz vatan ve bayrak sevgisini bu topraklarda onurla yaşayan Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün yurttaşlarının bilincinde ve gönlünde yaşadığı kişisel çıkarlara ve duygu sömürüsüne asla alet edilemeyecek kutsal ve yüce değerler olarak telakki ederiz. Halkımız bu konudaki düzeysiz, bölücülük kokan ve spekülatif tahriklere hiçbir zaman itibar etmemiştir.
Civelek ve Melek ailelerinin Fransız İşgali’ne karşı verilen Hatay’ın kurtuluş mücadelesinin ön saflarında yer aldığı ve Hatay davasında yüksek ve onurlu görevler üstlendiği tarihin kayıtlarında olduğu gibi, kadirşinas Hatay halkının vicdanında da yer almıştır.
Bazı gazetelerde Atatürk heykelinin bakımı ile ilgili haber bilgisizlikle ve daha da ötesinde ahlaki olmayan bir tarzla, duygu sömürüsü temelinde kişiliğimi yıpratmak, bana ve aileme saygısızlık yapmak amacıyla kasıtlı olarak yazılmıştır.
Haberi, basın yasasına, basın yayın ahlak kurallarına ve gazetecilik mesleğinin ahlaki teamüllerine aykırı olarak, belirli bir amaca hizmet etmek düşüncesiyle çarpıtarak ve saptırarak yayınlayan söz konusu gazeteler Hatay’ın tarihine, Hatay halkına ve onun değerlerine de saygısızlık yapmıştır.
Hizmetinde olmaktan büyük bir onur duyduğum İskenderunlu hemşehrilerime arz ederim.18.05.2012

Saygılarımla.
Dr. Yusuf Civelek
Belediye Başkanı

Sizin Yorumunuz

Please enter your comment!
Please enter your name here

10 − 10 =