Belediye Meclisi toplandı

Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere 5393 Sayılı Kanunun 20.maddesi gereğince 08.05.2012 Salı günü saat 14.00’da Belediye Meclis Salonunda toplandı. Belediye Meclisi Başkanvekili Sabahattin Uygun başkanlığında yapılan toplantıda, aşağıdaki gündem maddeleri şu şekilde karara bağlandı:

G Ü N D E M:
1) Belediyemizin 2011 yılı kesin hesabının görüşülmesiyle ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyon Raporu işaret usulü ile yapılan oylamada oy çokluğu ile kabul edildi.
​2)​Karahüseyinli Köyü sınırları içinde kalan Arsuz yolu ile kıyı arasındaki alan için, üst plan hükümlerine uygun olarak hazırlanmış bulunan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin onayı ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu ad okunarak yapılan oylamada oy çokluğu ile kabul edildi.
​3)​Karahüseyinli Köyü sınırları içinde kalan Arsuz yolu ile kıyı arasındaki alan için, üst plan hükümlerine uygun olarak hazırlanmış bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onayı ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu ad okunarak yapılan oylamada oy çokluğu ile kabul edildi.
Belediye Meclisi, 1 Haziran 2012 Cuma günü saat 14.00’de toplanmak üzere oturumu kapattı.

20120508-173922.jpg

Sizin Yorumunuz

Please enter your comment!
Please enter your name here