Akbay’dan 1 Mayıs Acil Eylem Paketi!

Avukat Bülent Akbay, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla bir takım çözüm önerilerinde bulundu. İşsizliği birinci maddeye iliştiren Akbay, “İşsizlik çığ gibi büyürken, taşeronlaşmayla çalışanlar köleleştiriliyor. İşlerini gördürmek zorunda olduklarını bizlere unutturup taşeron köleliğini nimet gibi sunuyorlar’ dedi.
Akbay şu görüşlere yer verdi:
“Oysa Yol+yemek+SSK lütuf değil zorunluluktur. Sendikalı çalışmak değil sendikalaşmayı engellemek yasaktır. Hiçbir yasada ya da yönetmelikte yazması gerekmez, alın terimizin karşılığını alıp, insanca koşullarda, eşit ve özgürce yaşamak hakkımızdır!
Kimse taşeron çadırlarında yanarak, maden göçüklerinde gömülerek, tersanenin dev çelikleri altında ezilerek, kapalı kasa kamyonetlerde hayvan misali taşınırken sel sularında boğularak ölmeye razı olmamızı bekleyemez.
Kimse bizleri taş ocaklardan, sanayi bacalarından kirletilmiş havayı solumaya, zorlayamaz ve kanser gibi sayısız hastalığı kaderimiz olarak görmemizi isteyemez.
Memurların toplu sözleşmeden kaynaklanan farklarını ödememek, grev hakkından yoksun bırakmak, emek hırsızlığıdır. Kimse bizlere bu emek hırsızlığına rıza göstermemizi beklemezsin. Bu nedenle 1 Mayıs’ta;
– Özellikle genç işsizliğine odaklanarak, istihdam ve iyileşme yöntemleri için acil bir eylemler paketi için,
– İlerisi için uzun dönemde sürdürülebilir, kaliteli istihdam sağlayabilecek geliştirilmiş parasız eğitim dahil olmak üzere, istihdam önlemleri için,
– Karbon emilimi üzerinde somut etkileri olabilecek, yeşil bir istihdam yaratabilecek ve toplumsal sürdürülebilirliği sağlayabilecek, iklimsel değişmelere karşı gerçek cevaplar ve parasız sağlık hizmeti için,
– Üst gelir seviyesindeki gruplar ve şirketler için daha yüksek olan adil vergiler, vergi kaçakçılığı ve sahtekârlığına karşı mücadele, vergi cennetlerine doğru giden boşlukları ve kolay yolları kapatmak ve yolsuzluğa son verilmesi için,
– Sendikal haklara tam saygı ve adalet ve demokrasiyi sağlamak için güçlü toplu sözleşme ve sosyal diyalog sistemleri inşa etmek için, taşeronlaşmayı sona erdirmek için
– Gıda, su, barınma, sağlık ve eğitim gibi temel ihtiyaçların sağlanması hakkının garanti altına alınması ve yoksulluktan kurtulma hakkı için
– Kemer sıkma politikalarına karşı çıkmak ve insan onuruna yakışır bir gelir dağılımı için meydanlarda olacağız. Yaşasın 1 Mayıs!”

Sizin Yorumunuz

Please enter your comment!
Please enter your name here