112’nin sorunlarını görüştüler

Hatay Sağlık Sen Şube başkanlığı tarafından kurulan Acil Sağlık Çalışanları ve 4/B Komisyonu, kurulmasının ardından çalışmalarına başladı. Şube mevzuat sekreteri Ali Uluç, Komisyon Başkanı Osman Nuri Kundakçı ve Komisyon üyesi Bilal Akvaioğlu ,112 Acil sağlık çalışanlarının yaşadığı çeşitli sıkıntılar hakkında Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Dr. Akın Bulduklu ile görüştü. Bilindiği üzere 20 Ağustos 2011 tarihli ve 28031 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı yönetmeliğinde yapılan değişikliği ile, 112 personeline ücretsiz yemek yardımı verilmesi öngörülmüştü.
112’nin sorunlarını görüştüler
Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğine eklenen maddeye göre; Yiyecek yardımından yararlanacak personelden Sağlık Bakanlığı 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan personel (sözleşmeli personel dâhil), il sağlık müdürlüklerinin yemek servislerinden veya il sağlık müdürlüklerince belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı yataklı tedavi kurumlarının yemek servislerinden ücret ödemeden yararlanır. ‘Bu personelden hizmetin kesintisiz olması nedeniyle görev yerinden ayrılamayacak durumda bulunanlar kumanya verilmek suretiyle bu yardımdan yararlandırılabilir’ ibaresi yer almaktadır. Resmi gazete de yer alan değişikliğin üzerinden aylar geçmesine karşın Hatay’da yaşanan sorunlar hakkında Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Dr. Akın Bulduklu açıklama yaptı.
Dr. Bulduklu, “Yönetmeliğin resmi gazetede yayınlanmasının hemen ardından müdürlüğümüz tarafından bu konuda çalışmaların başladığını, Türkiye’de ilk defa yemek Şartnamesi’nin Hatay il sağlık müdürlüğü tarafından hazırlandığı bilgisini verdi. Şartnameye eklenen hastaneye entegre istasyonların ihale dışı bırakılacağından dolayı yeni şartname hazırlanmak zorunda kaldığı ve daha sonra Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan şartaneme’nin Ocak 2012 tarihinde İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğüne teslim edildiği bilgisini verdi. Bulduklu, “Hem şartnameyi hazırlayan ilk müdürlük olmamız hem de Sağlık Bakanlığı teşkilat yapısında oluşan değişimden dolayı ödemenin hangi birim tarafından yapılacağı sorusu askında kaldığı için henüz istasyonlara yemek verilememiştir” diye konuştu.

İskenderun Haber
iskenderun haber genel içerik editörüdür. Haber ihbarlarınız veya ilanlarınız için üst menüden bize ulaşın sekmesini kullanın.