82 İL 82 SAHABÎ PROGRAMI HATAY’DA

Siyer Araştırmaları Merkezinin 82 il 82 Sahabî projesinin 6.programı, Antakya Kültür Merkezi’nde “Ümmetin Emini Ebû Ubeyde b.Cerrah” konulu yapıldı.
Kur’an-ı Kerim ile başlayan program, Kardelen Aile Dayanışma ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı İhsan Ağca’nın açılış konuşması ile devam etti.
Daha sonra kürsüye davet edilen Konuşmacı Muhammed Emin Yıldırım konuşmasına Anadolu’nun İslam’a açılan ilk kapısının Antakya olduğunu vurgulayarak başladı.
Cennetle müjdelenen on sahabîden biri olan Ebû Ubeyde b. Cerrah’ın hayatında öne çıkan en önemli izlerin ‘’Emniyet ve Teslimiyet’’olduğunu ifade eden Hocamız, bu büyük İslam şahsiyetinin hayatına dair şunları söyledi: “Hz. Peygamber (sas) tarafından iki kez farklı zamanlarda “Ümmetin Emini” diye taltif ettiği Ebu Ubeyde B.Cerrah, 27 yaşında iman ile tanışmış, Mekke’nin zorlu günlerinde imanın bedelini ödemiş, önce Habeşistan’a, sonra Medine’ye hicret etmiş, Bedir’de öz babasını iman davası uğruna öldürmüş, Uhud’ta Efendimiz’in (sas) mübarek yüzüne saplanmış halkaları çıkararak bu esnada iki dişini feda etmiş, diğer tüm gazve ve seriyyelerde de kendisine yakışır bir duruş ortaya koymuştur. Hicri 8. yılda Ebû Ubeyde b. Cerrah iki önemli seriyeye komutanlık etmiştir. Bunlardan ilki; Zâtü’s-Selâsil Seriyyesi’dir ki, bu sefer sırasında Hz. Ebû Bekir’e ve Hz. Ömer’e komutanlık yaptığı için daha sonraları Emirü’l-Ümera/Emirlerin emiri diye isimlendirilmiştir. İkinci seriyye ise Habat Seriyyesidir. Bu seriyyede de çok büyük bir fedakarlık ortaya koymuş, hayatının her adımı ile Efendimiz’i (sas) memnun ve razı etmiştir.”
Konuşmasına daha sonra Ebû Ubeyde’nin İslam’ın fetih günlerinde neler yaptığını anlatarak devam eden M.Emin Yıldırım , Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer döneminde altı yıl hiç atının üzerinden inmeden ve bir daha Medine’ye dönmeden cihad ve fetih için çok büyük işler yaptığını söyledi. Şam’ın, Humus’un, Kudüs’ün ve Antakya’nın fetihlerinde komutan olarak ortaya koyduğu güzelliklerden örnekler verdi.
Hatay halkının yoğun katılımı ile gerçekleşen program Hüseyin Yurtgezen Hoca’nın yaptığı dua ile sona erdi.

PAYLAŞ

Sizin Yorumunuz

Please enter your comment!
Please enter your name here