Mecliste ‘itiraz’ sancısı!

İskenderun Belediye Meclisi gündeminde bulunan 8 maddeyi görüşmek üzere 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince 1 Mart Perşembe günü saat 14.00’da Belediye Meclis Salonunda toplanacak.
Gündem maddeleri arasında gayrimenkullerin satışı ile Mimarlar Odası’nın 6 Şubat tarih ve 22 sayılı meclis kararına yapılan itirazın meclisçe görüşülmesi ile ilgili imar ve şehircilik müdürlüğü teklifi yer alıyor. Oy çokluğuyla ‘evet’ kararı çıkan bir yatırım programına yapılan ‘itiraz’a meclis üyelerinin nasıl tavır sergileyecekleri merak konusu oldu. Gündem maddeleri arasında RENDE Oreks’e ait bir gündem maddesi bulunuyor. 1. Mıntıka 20, 29 ve 872 nolu parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile Akaryakıt Depolama, Satış ve LPG İkmal İstasyonu alanına dönüştürülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu’nun kabul görmesi bekleniyor.

Mecliste görüşülecek 8 maddenin kapsamı şöyle oluştu:
“1)- Belediyemize ait bazı gayrimenkullerin satışı ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.
2)- 1. Mıntıka 20, 29 ve 872 nolu parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile Akaryakıt Depolama, Satış ve LPG İkmal İstasyonu alanına dönüştürülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.
3)- 1. Mıntıka 20, 29 ve 872 nolu parsellerin bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile Akaryakıt Depolama, Satış ve LPG İkmal İstasyonu alanına dönüştürülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.
4)- Konarlı Mın. 279 ada 12 nolu parselin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile Belediye Hizmet Alanından Gençlik Merkezi Alanına Frenkçifliği Mın. 1170 nolu parselinde bir kısmının da Spor Alanından Park Alanına dönüştürülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi.
5)- Konarlı Mın. 279 ada 12 nolu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile Belediye Hizmet Alanından Gençlik Merkezi Alanına Frenkçifliği Mın. 1170 nolu parselinde bir kısmının da Spor Alanından Park Alanına dönüştürülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi.
6)- İskenderun Deniz Üs Komutanlığı Şehit Er Remzi İlboğa Kışlası sahasında atık su şebeke borusu döşenebilmesi için planlama, proje, ihale ve yapımı aşamaları ile ilgili düzenlenen protokolün tasdiki ve imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü teklifi.
7)- Belediye Meclisinin 06.02.2012 tarih ve 21 Sayılı meclis kararına Mimarlar Odası İskenderun temsilciliği tarafından yapılan itirazın meclisçe görüşülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi.
8)- Belediye Meclisinin 06.02.2012 tarih ve 22 Sayılı meclis kararına Mimarlar Odası İskenderun temsilciliği tarafından yapılan itirazın meclisçe görüşülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi.”

Sizin Yorumunuz

Please enter your comment!
Please enter your name here