Yetki belgesi olmayan müteahhide iş yok

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Halil İbrahim Kocadölü, 16 Aralık 2010 tarih ve 27787 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘’Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik’’gereği inşaat ve tesisat işlerinde yapım taahhüdü üstlenen müteahhitlerin 01 Ocak 2012 tarihinden itibaren Yetki Belgesi Numarası almaları zorunluluğu getirildiğini hatırlattı. Vatandaşların da http://yambis.cevresehircilik.gov.tr üzerinden vatandaş girişi yaparak yetki belgesi iptal edilen müteahhitlerin listesinde görebildiği gibi, iş yaptırmayı düşündüğü müteahhidin T.C. kimlik numarası, vergi numarası ve yetki belgesi numarasından biriyle o müteahhidin durumunu sorgulayabileceklerine işaret eden İTSO Genel Sekreteri Kocadölü, “Bakanlığımızca 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 28, 42 ve 44 üncü maddelerini değiştiren 5940 sayılı Kanuna dayanılarak çıkartılan, 16 Aralık 2010 tarih ve 27787 sayılı Resmi Gazete‘ de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘’Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik’’ gereği inşaat ve tesisat işlerinde yapım taahhüdü üstlenen müteahhitlerin 01 Ocak 2012 tarihinden itibaren Yetki Belgesi Numarası almaları zorunluluğu getirilmiştir. Yapı müteahhidinin ilgili idarece 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42’inci maddesine aykırı faaliyetinin tespit edilmesi durumunda, yetki belgesi numarası kanunun ilgili maddeleri uyarınca iptal edilecektir. Yine 01 Ocak 2012 tarihinden itibaren yetki belgesi olmayan veya yönetmelikçe belirlenen cezai nedenlerden dolayı yetki belgesi numarası iptal edilenler, ülkemizin hiçbir yerinde ruhsatlı bir yapının müteahhitliğini üstlenemeyecektir. Yetki belgesi numarasının ilgili idarecilerle düzenlenen yapı ruhsatı standart formunun 40’ıncı bölümü ile yapı kullanma izin belgesi standart formunun 44’ üncü bölümünde yer alan ‘yapı müteahhiti yetki belge numarası’ hanesine kaydedilmesi durumudur. Uygulamada aksaklığa ve yığılmalara engel olmak amacıyla Bakanlığımızca Kayıtlarına ulaşılabilen yaklaşık 120.000 müteahhide ‘Yapım Müteahhidi Yetki Belgesi Numarası’ oluşturulmuştur. Gerçek kişiler T.C.kimlik numaraları, tüzel kişiler vergi numaraları ile http://yambis.cevresehircilik.gov.tr adresinden ‘Vatandaş girişi’ linkinden yetki belgesi numaraları olup olmadığına sorgulayabilmektedir. Yetki belgesi numarası olmayan gerçek kişileri oda kayıt belgeleri, tüzel kişilerin ise oda kayıt belgeleri ile birlikte kuruluş ve yönetim organlarını gösterir ticaret sicil gazeteleri ile çevre ve şehircilik il müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca http://yambis.cevresehircilik.gov.tr adresinde yer alan ‘Vatandaş girişi’ linkinden elektronik ortamda başvuru yapıp, istenilen belgeler ile birlikte bu alanda dolduracakları başvuru formu çıkıntısını imzalayarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne ulaştırmaları yeterli olacaktır. Sistemin kullanımına ilişkin detaylara eğitim ve yardım menülerinden ulaşılabilmektedir. Vatandaşlar ise aynı sistem üzerinden vatandaş girişi yaparak yetki belgesi iptal edilen müteahhitlerin listesinde görebildiği gibi, iş yaptırmayı düşündüğü müteahhidin T.C. kimlik numarası, vergi numarası ve yetki belgesi numarasından biriyle o müteahhidin durumunu sorgulayabileceklerdir. Yapı ruhsatı düzenlemeye yetkili idareler, kendilerine yapı ruhsatı olmak üzere başvuran geçici veya gerçek kişi yapı müteahhitlerini T.C. kimlik numaralarıyla, tüzel kişi yapı müteahhitlerini vergi numaralarıyla, ortaklıklarda da ortaklığa ait vergi numaralarıyla yetki belgesi numarasını bakanlığımız Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi(YAMBİS) veri tabanında sorgulayarak, sorgulanan yetki belgesi numarasının aktif olması halinde yapı ruhsatın ilgili hanesine aktaracak ve ruhsat düzenlemesini sağlayacaktır” ifadesinde bulundu.

Sizin Yorumunuz

Please enter your comment!
Please enter your name here