Belediye Meclisi toplandı

Belediye Meclisi toplandıBelediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere 5393 Sayılı Kanunun 20.maddesi gereğince 06.01.2012 Cuma günü saat 14.00’da Belediye Meclis Salonunda toplandı.
Belediye Başkanı Dr.Yusuf H.Civelek başkanlığında yapılan meclis toplantısında gündemdeki maddeler görüşülüp, karara bağlandı.
Belediye Meclis toplantısına katılanlara, toplantı öncesinde Belediye’nin faaliyet bülteni dağıtılırken, ayrıca çalışmaların yeraldığı bilbordlar projeksiyon cihazıyla ekrana yansıtıldı.

Gündemin ilk maddesi oybirliğiyle red edildi
Gündemin birinci maddesinde yer alan ve fırın açılması için önce muvafakatname veren apartman sakinlerinin, ancak daha sonra koku ve gürültüden rahatsız olmaları sebebiyle yargıya başvurarak, yargı kararıyla kapatma kararından dolayı işyeri açma ruhsatının iptal edilmesinin kendisini zarara uğrattığını beyan eden ve belediye aleyhine 492.400 TL tazminat davası açan fırın işletmecisinin 300.000 liraya uzlaşma talebi görüşüldü.
5393 sayılı Belediyeler Kanunun 18.maddesindeki belediye meclisinin yetkileriyle ilgili h fıkrasına göre, fırıncının 300.000 TL’ye uzlaşma talebini görüşen meclis, oybirliğiyle uzlaşma talebini reddetti.
Konuya açıklık getiren Belediye Başkanı Dr.Yusuf H.Civelek, fırının vergi dairesine 15.09.2008 tarihinde işe başlama başvurusunda bulunduğunu, 23.01.2009 tarihli 25900 sıra no ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenerek faaliyet gösterdiğini, 1 Haziran 2009 tarihinde unvan değişikliği için müracaatta bulunduğuna dikkat çekti.

Diğer maddeler de şu şekilde karara bağlandı:

2)- 2012 yılı içerisinde 29 adet sözleşmeli personel çalıştırılması ve bunlara ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderilmesi oybirliği ile kabul edildi.

3)- Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince toplam 35 adet memur kadrosu ile 17 adet işçi kadrosunun ihdas edilmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

4)- Su İşleri Müdürlüğü ile Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’nün birleşmesi nedeni ile Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’nün Yönetmeliğinin görüşülmesi ile ilgili Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

5)- Denetim Komisyonu üye sayısının tespiti ve bu komisyonda görev yapmak üzere üye seçiminin yapılması ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü teklifni görüşen meclis, gizli oylama ile Denetim Komisyonu’nu Hayati Çepni, Mustafa Alper Menteşoğlu ve Necdet Çengel olarak belirledi.

6)- 2012 yılı içerisinde Belediye Meclisinin izin yapıp, yapmayacağı, yapacak ise izin ayının belirlenmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü teklifini görüşen meclis, tatil yapmamayı oybirliğiyle kabul edildi.

7)- Türk Kızılayı’nın Pınarbaşı Hizmet Binasında barınmakta olan 92 adet depremzedeye 01.01.2012 -31.10.2012 tarihleri arasında bedelsiz su verilmesi ile ilgili Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

8)- Aşkarbeyli Mıntıkası 2802 nolu parselde gecekondu ıslah imar planı yapılması hakkındaki yazılı önerge İmar Komisyonuna gönderilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

Meclis, 10.01.2012 Salı günü saat 14.00’da toplanmak üzere oturumu kapattı.

iskenderunhaber
iskenderun haber sitesinin haberlerini yayınlayan genel editörü.