DOĞAKA’dan bir katkı daha

DOĞAKA’nın ”Turizm altyapısının geliştirilmesi ve tarımda dayalı sanayinin geliştirilmesi” tanıtımıyla ilgili toplantısında İTSO Başkanvekili Bülent Seküçoğlu, İskenderun ve çevresinden ilgili sanayi kuruluşları, Belediye temsilcileri, ilgili okul müdürlükleri katıldı. DOĞAKA’nın Uzman Temsilcisi Abdullah Kılıçoğlu katılımcılara hibe programlarına başvurularla ilgili bilgiler verdi ve karşılaşılan sorunların çözümlerini aktardı.
Açıklama şöyle:
“Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, yürütmekte olduğu Turizm altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması amacıyla ilana çıkmış bulunmaktadır.
Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programının genel amacı; TR63 Bölgesinde tarihi ve kültürel dokunun korunup turizme kazandırılması, alternatif turizm potansiyelinin harekete geçirilerek turizmin çeşitlendirilmesi, bölge illerinin markalaştırılması, bölgeye gelen turist sayısının ve konaklama sürelerinin artırılarak bölgenin kültür ve turizm açısından cazibe merkezi haline dönüştürülmesine katkı sağlamaktır.
Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programının öncelikleri ise aşağıdaki gibidir.
Öncelik 1: Bölgede ortak kullanım alanlarında tarihi, kültürel ve turistik değerlerin restore edilerek ve/veya çevre düzenlemeleri yapılarak turizme kazandırılması
Öncelik 2: Gastronomi, inanç, kongre, kültür ve sağlık turizmi öncelikli olmak üzere bölgenin turizm potansiyellerinin harekete geçirilmesi
Söz konusu program hakkında detaylı bilgi, Başvuru Rehberi ve eklerinin tamamı www.dogaka.org.tr internet sitesinden temin edilebilir:
Başvuruların son teslim tarihi 30 Aralık 2011 ve saat 17.00’dır. Bu tarihten sonra Ajansa ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.”

Tarıma Dayalı Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

“Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, yürütmekte olduğu Tarıma Dayalı Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması amacıyla ilana çıkmış bulunmaktadır.
Tarıma Dayalı Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programının genel amacı; tarıma dayalı sanayi ve gıda sanayi işletmelerinin, ulusal ve uluslararası pazarlarda talep edilen standartlara uygun üretim, ürün çeşitliliği, pazarlama ve satış uygulamaları geliştirebilmelerine yönelik olarak Ar-Ge ve yenilik içeren, kapasite ve istihdam artırıcı projelerle desteklenmesi, TR63 bölgesinde tarımsal sanayinin gelişmesine katkı sağlanmasıdır.
Tarıma Dayalı Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programının öncelikleri ise aşağıdaki gibidir.
Öncelik 1: Tarım sanayi ve gıda sanayine yönelik makine, ekipman ve malzeme üreten işletmelerin desteklenmesi
Öncelik 2: Tarım ürünlerinin ulusal ve uluslararası pazarlarda talep edilen standartlara uygun olarak işlenmesi, paketlenmesi, depolanması ve pazarlanmasının desteklenmesi
Öncelik 3: Tarıma dayalı sanayi ve gıda sanayinde Ar-Ge ve yeniliğe dayalı yeni ürünlerin geliştirilmesi
Söz konusu program hakkında detaylı bilgi, Başvuru Rehberi ve eklerinin tamamı www.dogaka.org.tr internet sitesinden temin edilebilir:
Başvuruların son teslim tarihi 30 Aralık 2011 ve saat 17.00’dır. Bu tarihten sonra Ajansa ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.”

Sizin Yorumunuz

Please enter your comment!
Please enter your name here