Belediye Meclisi 16 Kasım’da toplanacak

Belediye Meclisimiz gündeminde bulunan aşağıdaki konuları görüşmek üzere 5393 Sayılı Kanunun 20.maddesi gereğince 16.11.2011 Çarşamba günü saat 14.00’da Belediye Meclis Salonunda toplanacaktır.
Dr.Yusuf H.Civelek
Belediye Başkanı

G Ü N D E M:
1)-Belediyemizin 2012 Mali Yılı bütçe ve tarifelerinin görüşülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.
2)- 2012 Yılı içerisinde İtfaiye Müdürlüğündeki memur personellere ödenecek fazla mesai ücretinin belirlenmesi ile ilgili İtfaiye Müdürlüğü teklifi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.
3)- 2012 Yılı içerisinde Zabıta Müdürlüğündeki memur personellere ödenecek fazla mesai ücretinin belirlenmesi ile ilgili Zabıta Müdürlüğü teklifi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.
4)- Düğünyurdu mevkii ve Şevre mıntıkasında yer alan Esentepe-1 ve Esentepe-2 ören yeri 1. ve 3. Derece Arkeolojik sit alanına ait 1/5000 ölçekli koruma amaçlı Nazım İmar Planının onayı ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.
5)- Düğünyurdu mevkii ve Şevre mıntıkasında yer alan Esentepe-1 ve Esentepe-2 ören yeri 1. ve 3. Derece Arkeolojik sit alanına ait 1/1000 ölçekli koruma amaçlı Uygulama İmar Planının onayı ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.
6)- Aşkarbeyli mın. 6016 nolu parsel bitişiğindeki alanın uygulama imar planı değişikliği ile Otopark Alanından Belediye Sosyal Tesis Alanına, 2802 nolu parselin bir kısmının da Su Deposu Alanından Otopark Alanına dönüştürülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

PAYLAŞ

Sizin Yorumunuz

Please enter your comment!
Please enter your name here