Başmüdürlük İskenderun’da kalsın!

0
161

Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğü’nün İskenderun’dan kopartılmasına seyirci kalmayan kentimizde bulunan en etkin sivil toplum kuruluşları güçbirliği oluşturdu:

Başmüdürlük İskenderun’da kalsın!İskenderun Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğü’nün, Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü adı altında İskenderun’dan taşınmasına tepkiler giderek büyüyor. İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen güç birliği toplantısında, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Hatay Şubesi, İskenderun Deniz Ticaret Odası, İskenderun Sanayici ve İşadamları Derneği, İskenderun Genç İşadamları Derneği, Hatay Gümrük Müşavirleri Derneği ve Körfez İşadamları Derneği ortak bir açıklama yaparak, Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğü’nün İskenderun’dan götürülmemesi için gerekli girişimlerde bulunulacağı mesajını verdi. Bahsi geçen sivil toplum kuruluş temsilcileri İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası’nda toplanıp ortak bir basın açıklamasında bulunarak, Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğü’nün İskenderun’dan kopartılacak olmasının şehrin ticari işlemlerini ve potansiyelini sekteye uğratacağına vurgu yaptılar. “08.06.2011 ve 27958 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Teşkilat Yasası’ndan sonra Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri, Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri olarak teşkilatlandırıldıktan sonra, ilçe merkezlerinde olamayacağı iddiasıyla, İskenderun Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’nün, İskenderun’dan taşınacağı hususunu öğrenmiş bulunmaktayız” diyerek sözlerine başlayan İTSO Başkanvekili Bülent Seküçoğlu, açıklamalarının devamında, “İskenderun’dan başlayarak dış ticarete yönelik üretim yapan sanayi tesislerinin bulunduğu Osmaniye’ye kadar olan bölgenin nüfusu 500 binden fazladır. Devlet İstatistik Enstitüsü hesaplamalarına göre yakın bir gelecekte bu bölgenin nüfusunun, 2 milyon olması beklenmektedir. İskenderun Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü, 23.07.1939 tarihinde Hatay’ın Anavatan’a ilhak edildiği yılda kurulmuş olan, Türkiye’de İstanbul ve İzmir’den sonra kurulan üçüncü başmüdürlüktür. Gümrük işlemlerinin yapıldığı yerde, icracı idare olarak kurulmuş olan ilk başmüdürlüktür. İskenderun ve bölgesi, Hatay ili içinde gümrük işlemlerinin ve dış ticaret hacminin yüzde 99’unun gerçekleştiği, ithalat vergilerinin yüzde 99’unun tahsil edildiği, bölgemiz içinde en aktif ve ağırlığı olan yerimizdir. İskenderun merkezli, bölgedeki gümrük müdürlüklerinden gerçekleşen dış ticaret miktarı, 2011 Ocak-Temmuz döneminde, ithalattaki artış yüzde 59 artarak 5,470,726,000 USD’ye, ihracat yüzde 38 artarak 1,608,493,000 USD’ye çıkmıştır. 2009 yılında Hatay ili tahakkuk miktarı ve tahsilata göre 8. olmuştur. 2010 yılında Hatay ili tahakkuk miktarına göre Türkiye’de 9.’dur. Tahsilat miktarına göre 8. sırada yer almaktadır. Hatay ilinde toplanan vergilerin yaklaşık 2/3 ü İskenderun ve Dörtyol’dan toplanmaktadır” şeklinde görüş ortaya koyarak, Hatay’daki gümrük işlemlerinin ağırlıklı olarak İskenderun’dan yapıldığına vurgu yaptı.

BAŞMÜDÜRLÜĞÜN İSKENDERUN’DA
KALMASI BÜYÜK ÖNEM ARZEDİYOR
Manzara böyleyken İskenderun Limanı’nın özelleştirme kapsamında devrinin gerçekleşmesinden, yeni kurulmakta olan ve yatırım planlaması yapılan, özellikle demir çelik sanayi tesislerinin de üretime geçmesi ile birlikte, İskenderun’da gerçekleştirilecek dış ticaret hacminin daha da artacağına vurgu yapan Seküçoğlu, ortak basın toplantısının devamında, “Tüm bu gelişmelerle birlikte İskenderun’un Türkiye dış ticaretindeki payı da yükselecektir. 2010 yılı sonu itibariyle, Türkiye’nin ilk 500 firması sıralamasında 14, ilk 100 içinde 8 firma yer almıştır. İskenderun’da karayolları, demiryolları ve havayollarının sağladığı avantajlar nedeniyle kurulacak olan 2.Organize Sanayi Bölgesi dışında yeni organize sanayi bölgelerinin kurulması kaçınılmazdır. Bu bakımdan şu anki dış ticaret hacmi giderek büyüyecektir. Dolayısıyla Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğünün İskenderun’da kalması büyük önem arz etmektedir. Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinin ilçe merkezlerinde olamayacağı iddiasının herhangi bir kanuni dayanağı yoktur. Bu sav, İzmit Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’nün, İzmit’den 06.05.2011 tarihinde gerçekleştirilen törenle, Derince ilçesine taşınması ile bizzat bakanlık tarafından çürütülmüştür. Yeni oluşturulacak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün, icraatın gerçekleştiği İskenderun’dan taşınmasının, bu bölgede bulunan idari ve mükellef sorunların çözümüne hiçbir faydası olamayacaktır. Aksine her türlü ihtilafın ve sorunun çözümünü de zorlaştıracaktır” diyerek sözlerini noktaladı.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 × 1 =