Balıkçılık sektörüne kadın gücü

DENİZ TİCARET ODASIYLA, BİR AB PROJESİ DAHA BAŞARIYLA TAMAMLADI

“BALIKÇILIK SEKTÖRÜNE KADIN GÜCÜ”

Balıkçılık sektörüne kadın gücüKadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı kapsamında, Avrupa Birliği tarafından desteklenen, İŞKUR tarafından yürütülen, Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü (Su Ürünleri Fakültesi) ortaklığı ile İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi tarafından uygulanan, 12 ay süreli, “İskenderun Körfezi Ağ Donatım Merkezi (İKADOM)” başlıklı projede eğitim faaliyetlerini tamamlamıştır.

Yaklaşık 115.000 Euro bütçeli projede, 18-30 yaş arası, lise mezunu, 29 kadın, 10 ay süren uygulamalı mesleki eğitimlerini başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazanmıştır. Kültür balıkçılığında (ağ havuzlar = kafes ağları) ve balık avcılığında kullanılan ağların (trol, uzatma, molozma, pinter vs) dizaynı, kesimi, donatılması, bakım ve onarımı üzerine eğitim alan bu kadınlar, eğitimlerinin ardından kendileri için kurulan kooperatif bünyesinde iş dünyasına atılmak için hazır olduklarını belirtmektedirler.

Geçici Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen eski kursiyerlerden Emine YALÇINGEDİZ, ilk etapta 20 civarında üye ile ticari faaliyetlerine başlayacaklarını, 3 ay içinde düzenlenecek olan Genel Kurul Toplantısında yönetim şemasının kesinlik kazanacağı ve geleceğe dönük yol haritasının oluşturulacağını belirtti. Daha eğitimlerini tamamlamadan iş talepleri aldıklarını belirten kooperatif yetkilileri, bir haftaya kadar faturalarının bastırılması ile birlikte ticari olarak iş piyasası içine gireceklerinin duyurusunu yaptı.

Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi ve yürütülen projenin maddi desteği ile kiralanan kooperatif binasının bakım ve onarımına, üye kadınlarda kendi emeklerini koyarak destek vermektedir. S.S. İskenderun Körfezi Ağ Donatım Merkezi Kadın, Çevre, Kültür ve İşletme Kooperatifi ile adıyla 15.07.2011 tarihinde tescil alan kooperatif, Piri Reis Mah. 142.sok. No:95 İskenderun/HATAY adresinde faaliyetlerine başlamak üzere hazırlıklarını hızla devam ettirmektedir.

Proje yürütücü kuruluş adına konuşan, İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Bülent KAVSAK ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı;

Hatay ilinde kadınların istihdam edilebilirliklerinin yetersizliğinin ana nedenleri; beceri ve mesleki nitelik eksikliği, toplumun, kadınlara çocuk ve yaşlı bakımı sorumlulukları yükleyen geleneksel cinsiyet rolleri, eğitime katılım düzeylerinin düşük olması, özellikle toplumun fakir bölgelerindeki ataerkil aile yapısı ve toplumun özellikle yoksul kesimlerinde kadınlara karşı ayrımcılık olarak sıralanabilir. Hatay İŞKUR il müdürlüğü, sektör temsilcileri ve meslek odaları ile yapılan görüşmelerde, kalifiye kadın işgücü açığının ciddi boyutlarda olduğu ifade edilmiştir. TÜİK ve İŞKUR il müdürlüğünden alınan istatistikler incelendiğinde, kadınlara yönelik olarak uygulanacak aktif istihdam faaliyetlerinin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiği sonucu ortaya çıkmaktadır. Kadınların aktif işgücü piyasası içinde yer almalarına yönelik projelerin hazırlanması, istihdam edilme olasılıklarını önemli ölçüde arttıracaktır.

Kadın, ekonomi, istihdam ve ticaretle ilgili, ulusal ve yerel kurum, kuruluşların, yıllık rapor, açıklama ve beyanlarında, Hatay ilinde kadın istihdamı konusunda varılan ortak sonuç, vasıflı kadın işgücü eksikliğinin, bölgenin en önemli problemlerinden biri olduğudur. Ayrıca ülkemizdeki balıkçılıkla ilgili örgütler ve çiftlik sahipleri ile yapılan görüşmelerde, ağ onarımı, donatımı ve işlenmesi konusunda kalifiye eleman eksikliğinin olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle Hatay ilinde kadın istihdamının önündeki en büyük engelin kaldırılmasında, ilin ihtiyacı olan işgücü açığına yönelik, mesleki eğitimin önemi ortaya çıkmaktadır. Bu noktada projenin katkısı önemli olacaktır. Proje İşgücü piyasasında yer almayan kadınlara istihdam imkânları ortaya koyacak ve aynı zamanda denize kıyısı olan Hatay ili için kalifiye işgücü ihtiyacının karşılanmasında da katkı sağlayacaktır.

İskenderun Haber
iskenderun haber genel içerik editörüdür. Haber ihbarlarınız veya ilanlarınız için üst menüden bize ulaşın sekmesini kullanın.