Meclis yoğun gündemle toplanıyor

Meclis yoğun gündemle toplanıyorİskenderun Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere bugün saat 13.00’da Belediye Meclis Salonu’nda toplanacak. Meclisin gündeminde görüşülmek üzere 13 madde bulunuyor. Gündemde şu konular yer alıyor:
1)- Vatandaşlar tarafından belediyeye ödenen vergi, resim ve harçların muhtelif bankalar aracılığı ile tahsil edilmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyon Raporu.
2)- Belediye meclisinin 07.09.2007 gün ve 49 sayılı kararı ile düzenlenmiş bulunan minibüs (Küçük Otobüs) ve taksi dolmuşların çalışmalarına ait yönetmelikte değişiklik yapılması ile ilgili Zabıta Müdürlüğü teklifi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyon Raporu.
3)- 22.02.1985 gün ve 154 sayılı meclis kararı ile düzenlenmiş bulunan Özel Halk Otobüsleri Yönetmeliği’nin yenilenmesi ile ilgili Zabıta Müdürlüğü teklifi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyon Raporu.
4)- Biyolojik Arıtma Tesisi ile toplam 7 adet yükseltme istasyonunun bakım-oonarım dahil işletilmesi hizmet alımı işinin yıllara sari yapılması ile ilgili Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü teklifi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyon Raporu.
5)- Adliye Sarayı ile Deniz Er Eğitim Alayı arasında İsmet İnönü Mahallesi ve çevresinin yağmur sularının drenajı sağlamak üzere yapılacak Yağmursuyu menfez yapımı işinin yıllara sari yapılması ile ilgili Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü teklifi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyon Raporu.
6)- Karahüseyinli Köyü 2852 nolu parseldeki belediyeye ait 434.03 m2’lik hissenin eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresi adına bedelsiz devri ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyon Raporu.
7)- Kent içi Ulaşım- Trafik iyileştirme Etüt ve Uygulama Projelerinin hazırlanması işinin yıllara sari olarak ihale yolu ile yaptırılması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyon Raporu.
8)- Belediye Meclisinin 06.05.2011 gün ve 72 sayılı kararında düzeltme yapılması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyon Raporu.
9)- Aşkarbeyli Mıntıkası 1 Ada 2 Nolu parselin Polis Merkezi Amirliği Alanına dönüştürülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyon Raporu.
10)- Düğünyurdu mevkii ve Şevre mıntıkasında yer alan Esentepe-1 ve Esentepe-2 Ören yeri 1. ve 3. derece sit alanları için, hazırlanan Koruma Amaçlı İmar Planının Adana Bölge Kuruluna sunulmak üzere ön karar alınması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyon Raporu.
11)- Belediye meclisinin 06.05.2011 gün ve 71 sayılı kararına karşı yapılan itirazın meclisçe görüşülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyon Raporu.
12)- Belediye meclisinin 06.05.2011 gün ve 72 sayılı kararına karşı yapılan itirazın meclisçe görüşülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyon Raporu.
13)- Süperonline İletişim Hizmetleri A.Ş. ile Belediyemiz arasında imzalanacak olan protokolde Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğü teklifi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyon Raporu.

İskenderun Haber
iskenderun haber genel içerik editörüdür. Haber ihbarlarınız veya ilanlarınız için üst menüden bize ulaşın sekmesini kullanın.