Adana Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Barak

“Af kanunu kolaylıklar getiriyor, faydalanın!”

Adana Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı BarakAdana Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Nevzat Barak, 6111 sayılı ‘’Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırmasına’’ yönelik kısmi af kanunun müracaat süresinin 2 Mayıs 2011 tarihinde sona ereceğini hatırlattı. Barak, “Kesinleşmiş borçların taksitlendirilmesinin yanında, ihtilafların sona erdirilmesi, bilançoların düzeltilmesi ile vergi incelemelerinden kurtulmayı sağlayan matrah arttırımına yönelik getirilen düzenlemeler mükelleflerimiz açısından önemli rahatlıklar ve kolaylıklar getirmektedir” dedi. Açıklama şöyle:
“2011 yılından itibaren gerek incelemelerin yapılması ve incelenecek mükelleflerin belirlenmesi gerekse de uygulanan bilgi işlem veri depolarından yararlanılması bir arada değerlendirildiğinde mükelleflerimiz mali idare ile daha sıkça karşı karşıya gelecektir. Geçmiş dönemlerin temizlenmesi, mali idare diyaloglarında rahat davranılması ve işlemlerin süratle yerine getirilmesini temin açısından, birçok vergi ihtilaf ve incelemelerinin mükellefin şahsı dışında mal ve hizmet tedarik ettiği kişi ve kurumlardan kaynaklandığı nazara alındığında, 6111 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak önemli faydalar sağlayacaktır.”

İskenderun Haber
iskenderun haber genel içerik editörüdür. Haber ihbarlarınız veya ilanlarınız için üst menüden bize ulaşın sekmesini kullanın.