KİSİAD üyeleri ‘Torba Yasası’ hakkında bilgilendirildi

KİSİAD üyeleri ‘Torba Yasası’ hakkında bilgilendirildiSMM Hurşit Gündüz yeni yürürlüğe giren “Torba Yasası” Kanunu hakkında KİSİAD üyelerini bilgilendirdi. Toplantı dernek üyelerinin katılımı ile bilgilendirme amaçlı soru cevap eşliğinde geçti. Toplantıda kısa bir konuşma yapan KİSİAD Başkanı Tamer Eker, “Kanun hepimizi ilgilendiriyor. Daha çok işadamlarının sıkıntılarına çözüm amaçlı tasarlandığını düşünüyorum. Ama bundan sonraki süreçte herhalde daha dikkatli hareket etmeliyiz. Yapılandırma, bir bakıma herkese hatalarını bir kez daha düzeltme imkanı sunuyor” dedi Toplantıda sinevizyon sunumu ile Torba Yasasının işadamlarını ilgilendiren yönlerini anlatan SMM Hurşit Gündüz, “Yeni yasa ile kesinleşmiş alacakların ödenmesini kolaylaştırıcı hükümler, kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan amme alacaklarının ödenmesini kolaylaştırıcı hükümler bulunmaktadır” dedi. Kanun kapsamına giren alacakların, 31 Aralık 2010 tarihinden önce tahakkuk eden ve kesinleşen alacakları kapsadığını da belirten Gündüz, şunları kaydetti: “Yeni kanun, kesinleşmiş kamu alacaklarının ödenmesi için düzenlemeler içeriyor. Bu kolaylıktan faydalanabilmek için belirlenen yeni borç tutarlarının, 25 Şubat -30 Nisan 2011 tarihleri arasında yazılı başvuruda bulunarak aynı tarihte tamamen veya belirli katsayılarla artırılarak 6 ile 18 taksitte, 12 ile 36 ayda ödenmesi öngörülüyor. Taksitle yapılacak ödemelerin de ilgili maddelere göre belirlenen tutarları yine yasada geniş bir şekilde yer almaktadır.”

İskenderun Haber
iskenderun haber genel içerik editörüdür. Haber ihbarlarınız veya ilanlarınız için üst menüden bize ulaşın sekmesini kullanın.