Torba Yasası vatandaşın lehine, çalışanların aleyhine

Meclis’te kabul edilen Torba Yasası tartışıladursun Yeminli Mali Müşavir Zafer Kutlu, Torba Yasası’ndaki devletin kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bölümlerinin borçlu vatandaşların lehine, çalışanların yaşam koşullarını ağırlaştıran maddelerin ise yasada olumsuz yönler olarak dikkati çektiğini kaydetti. Yeminli Mali Müşavir Zafer Kutlu, iktidarla muhalefet partileri ve sivil toplum kuruluşları arasında büyük tartışmalara neden olan Torba Yasası’nın bazı bölümlerine ışık tuttu. Kutlu, yasanın tüm yönleriyle ele alınıp değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Torba yasasında vatandaşın lehine, çalışanların da aleyhine olan bir takım maddeler mevcut. Devlet kamu alacaklarının faiz kısmından büyük ölçüde vazgeçiyor. Borçlu vatandaşlar yasa sayesinde borçlarını peşin, 18 veya 36 ayda ödeme fırsatına kavuşacaklar. Faizler TEFE ve ÜFE ile belirlenecek, ayrıca 31.12.2010 tarihinden önceki borçlar dikkate alınacak. Hatta iki ayda bir taksitle ödeme kolaylığı da var. Bunların yanında daha çok çalışanların yaşam koşullarını ağırlaştıran maddeler içermesi dolayısıyla, muhalefet partilerinin ve özellikle sendikaların yasaya tepkileri var. Torba Yasası’nda çalışanların geçmiş dönemlerdeki kazanılmış haklarının geri alınması sözkonusu. Tabii böyle bir gelişmeye muhalefetin ve demokratik kitle örgütlerinin tepkisiz kalması mümkün olamaz. Onlarda yasal sınırlar içerisinde tepkilerini ortaya koydular. Hatta muhalefet yasayı Anayasa Mahkemesi’ne götürmeye hazırlanıyor. Geleceğimizi çok yakından etkileyecek olan yasa üzerine iyi ya da kötü olduğunu belirtmek yerine, tüm detayların enine boyuna incelenmesi toplumun her kesiminin yararına olacaktır” şeklinde görüş ortaya koydu.

İskenderun Haber
iskenderun haber genel içerik editörüdür. Haber ihbarlarınız veya ilanlarınız için üst menüden bize ulaşın sekmesini kullanın.