Milli Eğitim kurumlarının iş ve işleyişi mi değiştirildi?

Akça:

“Milli Eğitim kurumlarının iş ve işleyişi mi değiştirildi?”

Milli Eğitim kurumlarının iş ve işleyişi mi değiştirildi?Türk Eğitim-Sen Hatay 2 Nolu Şube Başkanı Ahmet Akça, Hatay’da eğitim sisteminin farklı bir şekilde uygulanmaya çalışılmakta olduğunu, eğitim çalışanlarının yetki ve sorumlulukları dışında bir takım işlere zorlandığını ileri sürdü. Bu söylediklerinin Hatay Valisi Celalettin Lekesiz’in talimatları ile gerçekleştiği iddiasını gündeme taşıyan Akça, “Hal böyle olunca biz eğitimcilerde Milli Eğitim kurumlarının iş ve işleyişi değiştirildiğinden dolayı Hatay’da yeni bir şekille Hatay Özel Eğitim Kurumları mı oluşturuldu? diye sorma ihtiyacı doğmaktadır” dedi. Türk Eğitim-Sen Hatay 2 Nolu Şube Başkanı Ahmet Akça, eğitim sistemiyle ilgili iddiaları şu ifadelerle sürdürdü:
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen ve tüm zamanların en büyük okuma yazma kampanyası olduğu iddia edilen “Ana-Kız Okuldayız” kampanyası kapsamında, 8 Eylül 2008 tarihinde 969 halk eğitim merkezinde çalışmalar başlatılmıştır. Ana – Kız Okuldayız Kampanyası uygulaması aşamasında Hatay’da yaygın eğitim kurumu olan halk eğitim merkezlerinin görevi olan 16 yaş üstü (okuma yazma bilmeyen) vatandaşlara, okuma yazma öğretme işi örgün eğitim kurumu olan ilköğretimlere yaptırılmaktadır. Asıl işleri olan 7- 16 yaş grubundaki vatandaşlara eğitim öğretim yaptırmak olan ilköğretim okulu yöneticileri okuma yazma bilmeyenlerin tespit edilmesi işine zorlanmakta, bu kampanyaya katılmak istemeyen vatandaşların açılan kurslara devam ettirilmesi için gerekli çalışmaları yapması istenmektedir. Okuma yazma kurslarının organizasyon iş ve işlemleri yaygın eğitim kurumları tarafından yapılması gerekmektedir. Ancak ilimizde bu uygulama ilköğretim okullarının asli görevi haline getirilmiştir.
Ayrıca bu kampanya çerçevesinde Valimiz tarafından İlçe Milli Eğitim müdürlüklerinin web sayfasında bir örneği verilen bir mektubun aynı yerde örneği verilen zarfın içerisine konularak tüm velilere ulaştırılması istenmiştir. Bu mektubun ve zarfların hazırlanması için ise herhangi bir maddi kaynak gösterilmemiş sadece okullardan bunu göndermeleri istenmiştir. Aradan kısa bir süre geçtikten sonra İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü web sayfasına da bir ‘gece uyarısı’ duyurusu ile acele bir şekilde zarfların bir örneği istenmiştir. Buradan İlçe Milli Eğitim yetkililerine sormak istiyoruz. Bu mektupların gönderilip gönderilmediği mi sorgulanmaktadır? Mektubun ve zarfın bir örneğinin istenmesi ne anlam ifade etmektedir? Elbette okuma bilincinin kazandırılması amaçlı bu etkinlik takdir edilmektedir. Ancak bu mektup ve zarfların İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından bastırılıp okullara dağıtılması gerekmez miydi? Okullarımızın birçoğunda hizmetli ihtiyacı varken, okullarımızın temizlik malzemesi, kırtasiye malzemesi vb. birçok ihtiyaçları varken bu konular üzerine hiç gidilmemekte, mektupların ve zarfların dahi okullar tarafından çoğaltılması istenmiştir.
Yine geçen yıllarda başlatılan okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması kampanyası çerçevesinde 5-6 yaş grubunda bulunan tüm çocukların eğitim ve öğretime kazandırılması için çalışmalar başlatılmıştır. Bu çalışmalar neticesinde Hatay da istenilen seviye yakalanamayınca yine ilçe kaymakamları aracılığıyla çalışmalar başlatılmış mahallelerde 5-6 yaş grubu çocuk araştırmasına çıkılmıştır. Bu araştırma esnasında birçok defa kurum yöneticileri ile veliler karşı karşıya gelmiş birçok sorun yaşanmıştır. İstenilen sayıya ulaşılamayınca okuldan haberi dahi olmayan çocuklar okula kaydedilmiş var gibi gösterilmiştir. Hal böyle olunca bu durumda ki kayıtlı olup da, okula devam etmeyen çocuklar yüzünden okullar da okul öncesi öğretmeni normu oluşmuştur. Olmayan öğrenciye öğretmen atanması suretiyle devlet zarara uğratılmış hatta okul öncesinde okullaşma oranı gerçeğe aykırı bir şekilde yükseltilerek bu kampanyayı başlatan ve yürüten devlet kandırılmış ve kandırılmaya devam edilmektedir. Ayrıca ilköğretim de denetlemelerde bulunan ilköğretim müfettişleri bu sanal kayıtların derhal silinmesini istemiş, bu durumdan haberdar olan Milli Eğitim yöneticilerinin ise sakın silmeyin uyarıları ile okul yöneticileri zor durumda bırakılmıştır. Tüm ilköğretim okullarındaki ana sınıflarındaki kayıtların % 50 ila % 60 oranında devam etmeyen öğrenciler bulunmaktadır. Tüm bu olanların yanı sıra bu çalışmalar çerçevesinde İskenderun ilçemizin muhtelif yerlerine yaptırılan 3 adet okul öncesi eğitim kurumu yer seçiminde yapılan yanlış yüzünden eğitim ve öğretime açılamamış atıl bir durumda bekletilmektedir.
Yine Hatay’da norm fazlası olarak İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde şube müdürü çalıştırılmasına göz yumularak devlet zarara uğratılmaktadır. Bu uygulamaya da ses çıkarılmaması nedeniyle bu norm kadro fazlası olarak çalıştırılan Milli Eğitim Şube Müdürlerinin sayısı her geçen gün arttırılmaktadır. Sendikamız bu uygulamalara göz yummayacak ve konunun bundan önce olduğu gibi bundan sonrada takipçisi olacaktır.
Asli işleri 7-16 yaş grubu öğrencilerin hayata hazırlanması olan ilköğretim kurumları başarılı olamaz hale gelmiştir. Bunun en önemli göstergesi ise ülke genelinde yapılan SBS sınavlarında iller arasında ilimizin 58. ve 62. gibi sıralarda olmasıdır. Asıl irdelenmesi gereken ve İlköğretim okullarımızdaki başarısızlığın nedenlerine çözüm bulunmasıdır.
Biz buradan mülki idare amirlerine seslenmek istiyoruz. Kurumlarımızın ahenkli çalışması çok önemlidir. Bunun sorumluluğu da sizlerin sırtındadır. Bu sebeple iyi niyetlerle başlatılan, eğitim ve öğretime katkısı olacağına inandığımız bu kampanyalar sanal ve yalan olmaktan çıkarılsın gerçek hale getirilsin.”

İskenderun Haber
iskenderun haber genel içerik editörüdür. Haber ihbarlarınız veya ilanlarınız için üst menüden bize ulaşın sekmesini kullanın.