Şipşak meclis

İskenderun Belediye meclisinin Aralık ayı ikinci oturumu dün gerçekleştirildi. İskenderun Belediye Başkan yardımcısı Cemil Ugutmen’in başkanlık ettiği meclis diğer oturumlara nazaran daha sakin ve sessiz bir ortamda gerçekleşti. Şipşak meclis
İskenderun Belediye Meclisi gündemde bulunan 4 maddeyi görüşmek üzere toplandı.
Gündeme geçmeden önce meclis başkanı Cemil Ugutmen’in gündem dışı söz verdiği MHP İskenderun Belediye Meclis Üyesi Garip Şandır, Kanatlı Caddesi üzerinde belediyenin diktiği dubaların kaldırılmasını istedi. Kanatlı Caddesi’ndeki esnafın toplanarak bu dubaların kaldırılması için dilekçe verdiklerini belirten Şandır, yine esnafın bu dubaların faydası olmadığı gibi zararının olduğu şeklindeki açıklamalarını meclise iletti. Herkesin yol genişlettiğini ancak, İskenderun Belediyesi’nin bu dubalarla yolları daralttığını kaydeden MHP İskenderun Belediye Meclis üyesi Garip Şandır, caddelere dubaların dikilmesiyle kaldırım ile duba arasındaki mesafenin de motosiklet parkı olarak kullanıldığını dile getirdi. Şandır ayrıca E-5 karayolu Deniz Alayı civarındaki yolda da düzenleme yapılmasının gerekli olduğunu savunurken, gündem maddesi içinde yer alan Hatay Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nce Hatay Marka kent tüzüğünün incelenerek üye olunması maddesi ile ilgili de belediyenin daha önce Çukurova Belediyeler Birliği’ne üye olduğunu, ancak hiçbir davetin gelmediği söyledi. Şandır, “Eğer bu Marka Kent Derneği de Çukurova Belediyeler Birliği gibi olacaksa üye olmayalım. Hiçbir faydasını ve yararını görmüyoruz” dedi. Bu açıklamalara İskenderun Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Ugutmen, konunun daha sonra görüşülmesi gerektiğini ifade etti ve Şandır’a ‘Merak etmeyin uyarılarınız dikkate alınacak” şeklinde cevap verdi.
Yapılan konuşmaların ardından gündem maddelerine geçildi.
Gündemde bulunan Frenk Çiftliği mıntıkası 3458 nolu parselin bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama plan değişikliği ile yapı yoğunluğu sabit kalmak koşuluyla yüksekliğin 6 kata çıkarılması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki imar Komisyon raporu, Hatay Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nce kurulmuş olan Hatay Marka Kent Derneği tüzüğünün incelenerek üye olunması ile ilgili Özel Kalem Müdürlüğü teklifi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyon raporu, Su Şebeke ihalesinde yapım ve ödemelerin yıllara sari olması ile ilgili Su İşleri Müdürlüğü teklifi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyon raporu ve İskenderun Belediyesi’nde 2011 yılında 62 adet geçici işçi çalıştırılması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi hakkındaki Bütçe Komisyon raporu oya sunuldu, oy birliğiyle gündemdeki 4 madde kabul edildi.

İskenderun Haber
iskenderun haber genel içerik editörüdür. Haber ihbarlarınız veya ilanlarınız için üst menüden bize ulaşın sekmesini kullanın.