Unutmayalım ki hepimiz birer engelli adayıyız

Kurt:
İskenderun’da faaliyet göstermekte olan Özel Rüyaevi Rehabilitasyon Merkezi Kurucusu Nevzat Kurt “Dünya Engelliler Günü” dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı. Nevzat Kurt açıklamasında, “Dünya nüfusunun % 10’una yakını fiziksel, bilişsel/ruhsal, duyusal, duygusal veya gelişimsel bir engel ile yaşamak zorunda olduğunun” altını çizerek şu görüşlere yer verdi:Unutmayalım ki hepimiz birer engelli adayıyız
“Dünya nüfusunun % 10’una yakını fiziksel, bilişsel/ruhsal, duyusal, duygusal veya gelişimsel bir engel ile yaşamak zorunda. Bugün gerek sosyal yaşamda gerekse iş yaşamında kendilerine çok zor yer bulan ve sağlık merkezleri, apartmanlar, okullar, üniversiteler, toplu taşıma araçları gibi yaşamın birçok alanında çeşitli “engeller” ile karşılaşan engelli insanlarımızın farkına varmak ve onlarla birlikte yaşadığımızı unutmamamız gerekiyor. Bu nedenle, fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan tam iyi olma hali olarak tanımlanan sağlığın korunması ve geliştirilmesi için çaba sarf eden bizler, asıl engellerin bedenlerde değil, düşünce yapılarında olduğunu bir kez daha yinelemek isteriz.” Engelliliğin doğuştan veya sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu meydana gelebileceğini ifade eden Özel Rüyaevi Rehabilitasyon Merkezi Kurucusu Nevzat Kurt açıklamasına şöyle devam etti: “Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yetilerini çeşitli derecelerde kaybetmiş, normal yaşamın gereklerine uyamama olarak tanımlandığı ayrıca Dünya Sağlık Örgütü, gelişmiş ülkelerdeki nüfusun yüzde 10’nun gelişmekte olan ülkelerde ise yüzde 12’sinin engellilerden oluştuğunu kabul etmektedir. Ülkemizde Devlet İstatistikleri Enstitüsü tarafından yapılan ‘Türkiye Engelliler Araştırması’na göre, ülkemizdeki engelli nüfusun toplam nüfusa oranı yüzde 12.29 dur. 3 Aralık’ın Dünya Engelliler Günü olması sebebiyle, tüm engelli vatandaşlarımızın önlerindeki “engellerin” aşılması ve onlara eşit yaşam hakkı sunulması noktasında daha duyarlı olunması için hep birlikte mücadele etmemiz gerektiğini hatırlatıyor, engellerin ortadan kalktığı bir dünyada yaşama inancımızı tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz. Unutmayınız ki yaşadığımız sürece hepimiz birer engelli adayıyız.”

İskenderun Haber
iskenderun haber genel içerik editörüdür. Haber ihbarlarınız veya ilanlarınız için üst menüden bize ulaşın sekmesini kullanın.