Sanat galerisi 25, sinevizyon salonu 100 lira kira ücreti mukabilinde;
Deniz Müzesi sanatsal faaliyetlere açık!
İskenderun Deniz Üs Komutanlığı tarafından verilen bilgiye göre; birinci sınıf askeri müze statüsünde olan İskenderun Deniz Müzesi ve Kültür Sitesi Müdürlüğüne mevcut olan salon, fuaye, sergi mekanları v.b. alanların, uygun görülen kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilere belirlenen ücret çizelgesine göre kültürel, sanatsal, bilimsel faaliyetler ve uygun görülecek diğer faaliyetler için kısa süreli olmak kaydıyla ücret mukabili tahsis edileceği vurgulandı. Bu kapsamda; İskenderun Deniz Müzesi ve Kültür Sitesi Müdürlüğünde bulunan Hikmet Onat Sanat Galerisi 25 lira günlük kira ücretiyle sergi, müzayede ve kermes gibi faaliyetler için kullanabilecek.
Sinevizyon Salonu (30 kişilik) ise 100 lira kira ücreti mukabilinde kiralanabilecek.
Bu konudaki müracaatların İskenderun Deniz Müzesi ve Kültür Sitesi Müdürlüğüne (İrtibat Telefonu: 613 14 25/26’dan 1597–1598–1599) yapılabileceği bildirildi.

Sizin Yorumunuz

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 × two =