Özel İskenderun Palmiye Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Nedret Akçan Sekitmez:

Şeker hastalığı yaşam kalitenizi bozmasın

Özel İskenderun Palmiye Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Nedret Akçan Sekitmez, şeker hastalığının erken teşhisinin önemine dikkat çekerek, zamanında başlanmayan tedavi halinde ileri yaşlarda vücutta tedavisi mümkün olmayan hasarlara yol açabileceğini söyledi.Şeker hastalığı yaşam kalitenizi bozmasın
Dr. Nedret Akçan Sekitmez, şeker hastalığı şüphesi olanların en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurarak gerekli tetkikleri yaptırmasının önemine vurgu yaparak sözlerine şöyle devam etti: “Şeker (diyabet) hastalığı insülin eksikliği veya insülinin etkisindeki bozukluklar nedeniyle vücudun besinlerden yeterince yaralanamadığı, sürekli bakım gerektiren kronik bir hastalıktır. Temel olarak tip 1 ve 2 olarak ayrılmaktadır. Kontrolsüz şeker hastalığından kaynaklanan şeker yüksekliği, acil komplikasyonlara yol açabileceği gibi uzun dönemde gelişen kronik komplikasyonlar ile yaşam kalitesini bozar. Acil komplikasyon riskini azaltmak ve tedavisi pahalı kronik komplikasyonlardan korunmak için hastalığın düzenli olarak takibi ve tedavisi gerekmektedir. Hastaların da bu konuda sürekli eğitimi hastalığın tedavisinde çok önemlidir. Şeker hastalığının özel bir formu olan gebeliğe bağlı şeker hastalığı ise gebeliğin 24-28. haftalarında yapılan şeker yükleme testi ile saptanabilir. Tip 2 ve gebeliğe bağlı şeker hastalığında tedavi diyet ile başlar. Çocuklarda görülen insülin eksikliği ile birlikte olan tip 1 formunda başlangıç tedavisi diyet ve insülindir. Kişiye uygun diyet ile istenen hedef değerlere ulaşılamaması halinde ilaç tedavisine geçilir. Gebeliğe bağlı şeker hastalığında ilaç tedavisi mutlak olarak insülindir. Tip 2 şeker hastalığında ise öncelikle ağızdan verilen ilaç tedavisi ilk seçenektir. Bu tedavi ile hedef kan şeker düzeylerine ulaşılamaması halinde insülin tedavisine geçilmelidir.
Toplumumuzda insülinin organlarda hastalık yaptığına yönelik çok yanlış inanışlar mevcuttur. Hastalığı yapan şey insülin değil kan şekeri yüksekliğidir. Yani kontrolsüz olan şeker hastalığıdır. Bu yanlış kanıyı ortadan kaldırmak için hastalara şeker hastalığına yönelik eğitim verilmesi şarttır. Hastalığa bağlı olarak gelişen kan şeker yüksekliği, uygun tedavi ile düşürülmediği taktirde vücudumuzda bulunan bütün organlara zarar verebilmektedir. Yani bize zarar veren şey insülin değil, şeker yüksekliğidir. Kalp, göz, sinirler ve böbrekler en fazla etkilenen organlardır. Organ hasarları kalp krizi, körlük, ellerde ve ayaklarda yanma, böbrek yetmezliği ile sonuçlanmaktadır. Sinir hasarı, bacak damarlarında oluşabilecek tıkanıklıklar, kan şeker yüksekliği sonucunda ayaklarda oluşabilecek yaralar tedaviye cevap vermeyecek ve bu durum ayak parmak kesilmeleri ve hatta bacak kesilmelerine kadar gidebilecektir. Daha öncede belirttiğimiz gibi şeker hastalığı tüm organlara hasar veren, ilerleyici ve kronik bir hastalıktır. Acil ve uzun vadede oluşabilecek zararları önleyebilmek için yapılacak şey, düzenli olarak doktor kontrolü ile kan şeker seviyesinin olması gereken düzeylerde seyretmesini sağlayacak uygun tedavinin düzenlenmesidir” şeklinde görüş bildirdi.

Sizin Yorumunuz

Please enter your comment!
Please enter your name here

19 − 5 =