Belediye Başkanı Civelek, Körfez Gazetesi’nde “Belediye Encümen Üyesi Kemal Sonay’ın yetkisini kötüye kullanarak vatandaşı mağdur ettiği iddia edildi” başlığıyla verilen haberdeki iddiaları reddetti:

“Encümen kararı objektiftir”
Encümen kararı objektiftir
İskenderun Belediye Başkanı Dr.Yusuf Civelek, 14 Eylül 2010 Salı günü Körfez Gazetesi’nde “Belediye Encümen Üyesi Kemal Sonay’ın yetkisini kötüye kullanarak vatandaşı mağdur ettiği iddia edildi” başlığıyla manşetten verilen haberle ilgili açıklamada bulundu. Yerel gazetede konunun, bir encümen üyesinin kişiliğini hedef alan spekülatif bir biçimde, asılsız ve dayanaksız olarak haberleştirilmesinin doğru bir yaklaşım olmadığına işaret eden Belediye Başkanı Dr.Civelek, “Belediye encümeninin gündeminde bir ifraz talebiyle ilgili 14.09.2010 tarihli bir yerel gazetede yer alan haberle ilgili olarak, değerli medyamız aracılığıyla kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Karapelit Köyü 780 nolu parselin yola terk ve 2 parçaya ifraz talebi belediye encümeninin 04.05.2010 tarihli toplantısında görüşülerek komisyona havale edilmiştir. Belediye encümeni 01.06.2010 tarihli toplantısında gündem maddesini, komisyon raporunu dikkate alarak değerlendirmiştir. İmar Kanunu ve yönetmelik hükümlerine göre imar uygulaması yapılabilmesi için öncelikle parselin imar planına uygun olarak ifraz edilmesi zorunludur. Ancak ifraz sonucu elde edilecek parsellerin asgari cephe ve derinlik kaydına uyması ve çevre parseller ile uyum sağlanması gerekmektedir. Söz konusu parselin iki parçaya ifrazı sonucunda elde edilecek parsellerin bitişiğindeki parsellerin artık parsel, yani asgari cephe ve derinlik kaydına uymayan parseller olması nedeniyle, bu parseller ile de birleşerek bu aykırılığın giderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde bitişikteki parseller inşaata elverişli olmayan parseller olarak kalacaktır. Bu da bir başka çözümsüzlüğe neden olacaktır. İmar uygulamasındaki temel prensip mümkün olduğunca artık parsel bırakmamaktır. Encümenimiz, İmar Kanunu’nun yönetmelik ve hükümleri doğrultusunda hazırlanan komisyon raporunu da dikkate alarak krokide açıkça görüleceği gibi Karapelit Köyü 780 nolu parselin yola terk ve konut kısmındaki parça nakıs olmak üzere ticari kısmının ifraz edilmesi durumunda yeni bir nakıs parsel ortaya çıkacağından, 780 nolu parselin komşu 1205 nolu nakıs parselle birlikte tevhid-ifraz edilerek nakıs parsellerin imar parseline dönüşmesinin daha doğru olacağı kanaatine varmış, 01.06.2010 tarih ve 412 sayılı kararla söz konusu ifraz talebinin reddine oybirliği ile karar vermiştir. Söz konusu encümen kararı İmar Kanunu’nun hükümlerine, yönetmeliklerine ve temel prensiplerine uygun olarak tamamen objektif olarak değerlendirilip kararlaştırılmıştır. 14.09.2010 tarihli bir yerel gazetede konunun, bir encümen üyemizin kişiliğini hedef alan spekülatif bir biçimde, asılsız ve dayanaksız olarak haberleştirilmesi doğru bir yaklaşım değildir” şeklinde görüş ortaya koydu.

Sizin Yorumunuz

Please enter your comment!
Please enter your name here

18 − 12 =