İskenderun Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından Belediye Başkanı Yusuf Civelek adına yapılan açıklamada, Belediye Encümen üyeleriyle ilgili iddialara yanıt verildi. Yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:
“31.08.2010 günlü bir gazetede verilen haber ile encümen üyelerimiz haksız yere töhmet altında bırakılmıştır. Tapusuz bir gecekonduyu muvazaalı bir şekilde satın alan kişi ile satan kişi arasında geçen ve kayıt altına alınan telefon görüşmesinde encümen üyelerimiz suçlanmaktadır. Üyelerimizden hiçbirinin ses kaydı olmayan bu görüşme, suçlayıcı delil olarak sunulmaktadır. Bu durum ne hukuk ilkelerine ne de akla uymamaktadır. Kamuoyunu doğru bilgilendirilmesi açısından bu iddiaların doğru olmadığı, yapılan araştırma sonucunda burada belediyemizin yani kanunun haklarının hassasiyeti ile ve korunması çabası içinde olduğumuzun bilinmesinde yarar vardır.Bahse konu olayın gelişimi kısaca şöyledir
Bahse konu olayın gelişimi kısaca şöyledir;
1) Emlakçı Rıfkı Kaynar, gecekondu bölgesi içinde olan gecekondusu yanındaki belediye hissesini satın almak istemiş ve 2009 yılında alınan bir encümen kararı ile de bu hissenin 750 TL./m2 fiyatla satışına karar verilmiştir. Bu bedel yatırılmadığı için tapu devri yapılamamıştır. Karar iptal edilmediği içinde halen yürürlüktedir.
2) Aynı kişi aynı yer üzerindeki gecekondunun zilliyetlik haklarını iki farklı adres göstererek Sertan Burak Ceylan’a devretmiştir.
3) Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden emekli olan ve bu işlemleri bilen Ayhan Ceylan, Sertan Burak Ceylan’ın babasıdır. Bu defa Ayhan Ceylan bu yer ile ilgili encümen kararı olmasına rağmen daha ucuz bir bedel ile tapu almak için müracaat etmiştir.
4) Konu encümen komisyonu inceleme aşamasında bu şekilde tapu verilmesi halinde belediyemizin zarara uğratılacağı anlaşılmıştır. Ayrıca, Hukuk İşleri Müdürlüğü görüşünde de belirtildiği gibi, aynı konu ile ilgili encümen kararı var iken yeni bir kararın alınamayacağı da açıktır.
5) Sonuç olarak ilk encümen kararına göre daha fazla para ödemek yerine, encümen üyelerini töhmet altında bırakacak ve hiçbir delil özelliği bulunmayan ifadeler kullanılarak belediyemiz yıpratılmak istenmiştir.
6) Bu konu encümene sevk edildiği ve sahibeli durumu fark edildiği günden itibaren belediye encümenindeki meclis üyelerince gerek Belediye Başkanı ve başkan yardımcıları gerekse grup başkan vekiline ve bazı meclis üyelerine bilgilendirilme yapılmış, ret edilmesi gerektiği kanaati açıkça ortaya konmuştur. Komisyonların çalışması beklenmiş, gerekli araştırmalar yapılmış, sonuçlandırılmış ve encümence oy birliği ile ret edilmiştir.
7) Maalesef basınımızda bu durumun araştırmasına girmeden, tek taraflı ifadeyi doğru kabul ederek yayın yapmıştır.
Ayrıca bu iddialar dolayısıyla töhmet altında bırakılan encümen üyelerimizin de hukuki haklarını aramak adına iddia sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.

Sizin Yorumunuz

Please enter your comment!
Please enter your name here

eight + 5 =