İskenderun Belediye Başkanı Dr.Yusuf Civelek, yayınladığı mesajla 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü kutladı. Belediye Başkanı Civelek, kalıcı ve adil bir barışın, savaşların ve her türlü şiddetin tehdit ettiği insanlık için ulaşılması gereken yüce bir hedef olduğuna dikkat çekerek, “Avrupa’da ve Asya’da 50 milyondan fazla insanın ölümüne, büyük kentlerin yerle bir olmasına, çok büyük maddi kayıplara ve yıkımlara neden olan 2. Dünya Savaşı’nda, büyük bir insanlık dramı yaşanmıştır. Savaşın son günlerinde Japonya’nın savaşı kaybetmesine rağmen, Japonya’ya atılan atom bombası dünyanın ve insanlığın geleceğini tehdit eden büyük bir endişeye neden olmuştur. Savaşların ve şiddetin son bulduğu, barışın hakim olduğu bir dünya fikri büyük bir destek görmüştür. Özellikle atom bombasının kullanılmasıyla birlikte, insanlık için büyük bir felakete neden olacak nükleer silahların ve her türden kitle imha silahlarının önlenmesi konusunda bilim insanlarının duyarlılığı ve çabaları da barış hareketine büyük güç vermiştir. 2. Dünya Savaşı’ndan önceki dönemlerde savaş ve şiddet dünyada eksik olmamıştır. 2. Dünya Savaşı kadar olmasa bile, 1. Dünya Savaşı’nda insanlık sömürgeci savaşlarda büyük bir yıkım ve acı yaşamıştır. O dönemde ulusal kurtuluş mücadelesinin zaferle sonuçlanmasının ardından Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış” çağrısı bugün için de evrensel değerde bir barış mesajıdır ve giderek büyüyen barış hareketi içinde hak ettiği önemi korumaktadır. Savaş ve her türlü şiddet, aklın işleyişini ortadan kaldırır, insan savaşta insan değildir, iradesi tutsak edilir. Savaşlar insanla birlikte, insanın yarattığı bütün birikim ve değerleri de tehdit ediyor. Kalıcı ve adil bir barış, savaşların ve her türlü şiddetin tehdit ettiği insanlık için ulaşılması gereken yüce bir hedeftir. Savaşa, teröre, her türlü şiddete karşı çıkarak, insancıl sorumlulukların ve kültürel değerlerin bütün dünya tarafından paylaşılması, eşit ve adil bir dünya düzeninde barış kültürünün egemen olması ve evrensel bir barış dileğiyle “1 Eylül Dünya Barış Günü”nü kutlarım” şeklinde görüş ortaya koydu.

Sizin Yorumunuz

Please enter your comment!
Please enter your name here