İskenderun Belediye Meclisi 5393 Sayılı Kanunun 22. maddesi gereğince 01 Eylül 2010 Çarşamba günü (bugün) Saat 14.00’de gündeminde bulunan konuyu görüşmek üzere Belediye Meclis Salonunda toplanacak. İskenderun Belediyesi’nin açıkladığı meclis gündemi şöyle:

G Ü N D E M:

1)- Kent Konseyi Raporunun meclisçe görüşülmesi ile ilgili Özel Kalem Müdürlüğü teklifi.
2)- 2 Adet Mühendis kadrosunun derecelerinin düşürülmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi.
3)- Belediyemizde güvenlik şirketi elemanı çalıştırılması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi.
4)- Belediye Meclisinin 06.07.2010 Gün ve 59 Sayılı meclis kararına karşı yapılan itirazın meclisce görüşülmesi ile ilgili Su İşleri Müdürlüğü teklifi.
5)- Belediye Meclisinin 06.07.2010 Gün ve 58 Sayılı kararına karşı yapılan itirazın Belediye Meclisince görüşülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi.
6)- Aşkarbeyli mıntıkası 795/8 Ada 12 Nolu parsel üzerindeki trafo alanının 795/20 Ada 1 Nolu parsel bitişiğine taşınması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi.
7)- Aşkarbeyli mıntıkası 4513 Nolu parselin bir kısmının ağaçlandırılacak alandan askeri alana dönüştürülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi.
8)- İmar planında askeri alan olan Akçay mıntıkası 282 Nolu parselin bir kısmının konut, temel eğitim ve park alanına dönüştürülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi.

Sizin Yorumunuz

Please enter your comment!
Please enter your name here