Yeni Teşvik Dönemi

Türkiye de Haziran ayından itibaren yeni teşvik dönemi başlamış,yatırım teşviklerini ekonomi yi yönlendirecek biçimde ve bölgesel gelişmişlik farklarını, ortadan kaldırma hedefini kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. Yeni teşvik modeline göre, Türkiye dört gruba bölünmüş ve farklı düzeyde yatırımlar teşvik edilecek olup, her il gurubunda öncelikli sektörlere ayrıca teşvik verilecektir.Yeni Teşvik Dönemi Bunlardan 12 sektör stratejik olarak desteklenecek ve yatırım yeri şartı aranmaksızın BÜYÜK YATIRIM ( Kimyasal madde ve ürünlerinin imalatı, Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı, Transit boru hatlarıyla taşımacılık hizmetleri, Motorlu kara taşıtları İMALATI Demir yolu ve Tramvay lokomotifleri – vagon imalatı, Liman ve liman hizmetleri, Elektronik sanayi yatırımları, Tıbbi aletler, İlaç imalatı, Hava ve uzay taşıtları, Makine imalatı ve yatırımları, Madencilik ) olarak desteklenecektir.
5084 sayılı kanun kapsamındaki teşvikli yatırımlarda da yatırımı hala devam eden işletmelerde, yeni modele geçebilecektir. Hükümet, bu konuda Hazineden para aktaracağını ifade etmiş ve bu yeni modelin bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmak, rekabet gücünü arttırmak, sektörel kümelenmeyi desteklemeyi amaçlamış, ayrıca, kurumlar ve gelir vergisi indirimi, sosyal güvenlik işveren hissesinin Hazine tarafından karşılanması, kredi kullanımında faiz desteği, KDV istisnası, Arazi verilmesi, Gümrük vergisi muafiyetini modellere göre ayrı ayrı kullandırılacaktır. Buna göre:
1.bölgede motorlu kara taşıtları ve yan sanayi, ilaç, makine, tıbbi sektör, hassas optik aletler desteklenecek
2.bölgede ise makine, çok fonksiyonlu Tekstil, metalik olmayan mineral ürünler kağıt, gıda ve içecek imalatı özendirilecek
3 ve 4. bölgeleri teşkil eden ve ağırlığı doğu ve güneydoğu illerinin oluşturduğu bölgede ise, yoğunluğu emek olan sektörlerden tarım, tarıma dayalı sanayi, konfeksiyon, deri, plastik, kauçuk, metal eşya, truzim, sağlık ve eğitim yatırımları desteklenecektir.

FEVZİ SEVİNÇLİ
ITSO Meclis Üyesi
Bütçe İnceleme Komisyon Başkanı

iskenderunhaber
iskenderun haber sitesinin haberlerini yayınlayan genel editörü.