Türkiye Partisi İlçe Başkanı Barak, yeni anayasa paketini değerlendirdi:
“İktidara bağlı bir Anayasa Mahkemesi oluşturulmak isteniyor”
Türkiye Partisi İskenderun İlçe Başkanı Nevzat Barak, yaptığı açıklamasında, Eylül ayında yapılacak olan referandumda nasıl bir tavır gösterileceği, neyin ‘evet’ ya da ‘hayır’ şeklinde oylanacağının çeşitli kesimlerce anlaşılamadığını belirtti.
Türkiye Partisi İskenderun İlçe Başkanlığı olarak referandumda oylanacak Anayasa değişiminde çok önemli gördükleri Anayasa Mahkemesi’nin yeniden yapılandırılması hakkındaki görüşlerine mercek tutan Barak, açıklamasının devamında, “Demokrasi önemlidir. Demokrasinin gelişmesi ancak adil bir seçim sistemiyle birlikte, kişisel hak ve özgürlükleri koruyan ve yaşatan yargı bağımsızlığına bağlıdır. Anayasa, devletin hukuk düzeninin temelini oluşturur. Toplumsal bir sözleşmedir. Devletin yapısı, sorumlulukları, yetkileri Anayasayla belirlenir. Yasama, yürütme ve yargının birbirlerinden bağımsız olması Anayasa ile düzenlenmiştir. Yargının, siyasal iktidar üzerinde hukuk denetimi yapması demokrasinin sonucu ve güvencesidir. Yargı; demokrasinin özü, kişisel hak ve özgürlüklerin teminatı, azınlığı çoğunluğa karşı koruyan, bir sistemdir. Anayasa’ da yapılması istenilen değişiklikler, yargı denetiminden duyulan rahatsızlıktan kaynaklanmıştır. Amacı ise siyasal iktidara bağlı bir yargı oluşturmaktır. Hedefte iktidara bağlı bir Anayasa Mahkemesi oluşturulmak istenmektedir. Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesi’nin tarafsız ve bağımsız olması üyeleriyle ve üyelerin atanmalarıyla ilgili bir husustur. Yapılan değişiklikle üyelerin çoğunluğu TBMM ile Cumhurbaşkanı tarafından atanacaklardır. Bu durum, yürütmenin yargı üzerinde etkinliğini ve vasiyetini oluşturmayı sağlayacaktır. Üyelerinin bir kısmı ise, yine iktidarın egemen olduğu kurumlar tarafından seçilecektir. Örneğin; Sayıştay ve YÖK tarafından seçilen üyelerin sayısının artırılması bu kaygımıza işarettir. Kaldı ki, TBMM tarafından seçilecek üyelikte nitelikli çoğunluk değil, basit çoğunlukla seçim yapılacaktır. Bu da atanacak üyenin, iktidarla aynı siyasal eğilimde olunma sonucunu doğuracaktır. Bağımsız bir Anayasa Mahkemesi’nin varlığı hem kişisel geleceğimiz hem de ülkemizin üniter devlet yapısı açısından zaruri olduğundan yeni düzenlemeye şiddetle karşı çıktığımızı belirtmek isteriz” ifadesinde bulundu.

Sizin Yorumunuz

Please enter your comment!
Please enter your name here