2008 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan bir genelgeyle ikinci el oto galerilerinin iller ve nüfusu yüz binden fazla olan ilçelerde, 2009 yılı Mayıs ayının sonuna kadar yerleşim alanları dışında belirlenecek mekanlara taşınması gerektiği bildirilmişti. Hatta İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın imzasını taşıyan konuya ilişkin bir genelge tüm valiliklere gönderilmişti. Ancak gelin görün ki bu genelgeye rağmen İskenderun şehir merkezinde ikinci el oto galerilerin varlığı devam ediyor. Bu noktada ‘Galericiler Sitesi’ oluşturması gereken İskenderun Belediyesi’nin hiçbir çalışması bulunmuyor. İkinci el oto galerilerinin şehir dışına taşınmasına ilişkin İskenderun Kaymakamlığı’nın bir süredir çalışma yaptığı biliniyor.Oto galeriler ne zaman şehir dışına çıkarılacak?
2 yıl önce İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede, halkın can ve mal emniyetini temin etmenin idarenin başlıca görevlerinden olduğuna dikkat çekiliyor ve bu kapsamda, olası tehlikelere karşı önlem alınmasının, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevrede güvenli yaşam alanlarının oluşturulmasının, gerek valiliklerin gerekse yerel yönetimlerin temel görevleri arasında bulunduğu belirtiliyor.
Kentlerin sağlıklı ve daha kolay yaşanılabilir hale getirilmesi, hizmetlere ulaşımın kolaylaştırılması ve kalitesinin artırılması bakımından, ortak özellikler taşıyan iş yerlerinin ihtisas dallarına göre kentlerin belli yerlerinde toplanmasının büyük önem taşıdığı ifade edilen genelgede, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun iş yerlerinin belli alanlarda toplanması bakımından, bu tür düzenlemelerin yapılmasını belediyelere zorunlu görev olarak verdiği vurgulanıyor. Genelgenin uygulanmasına ilişkin koordinasyon bizzat valiler tarafından sağlanıyor. Tüm bunlara rağmen İskenderun şehir merkezinde ikinci el oto galerilerin sayısında hiçbir azalma yok. İskenderun Belediyesi’nin de kent merkezi dışında insanların rahatlıkla ulaşabileceği bir alanda oluşturulacak olan ‘Galericiler Sitesi’yle ilgili herhangi bir çalışması bulunmuyor. Gereken çalışma yapılırken, sektörde faaliyet gösteren işletmelerin de mağdur edilmemesi hususunun üzerinde önemle durulması gerektiğini de hatırlatalım.

Sizin Yorumunuz

Please enter your comment!
Please enter your name here

9 − 3 =