2001’de 19 ilde pilot olarak uygulanmaya başlanan yapı denetimi, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren tüm Türkiye’ye yaygınlaştırılıyor. Bakanlar Kurulu’nun Resmi Gazete’de yayımlanan kararı ile yapı denetimi 62 ilde daha uygulamaya konuluyor. Yapı denetimi, 2001 yılında Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova’da pilot olarak uygulamaya konulmuştu. Uygulamayla, kamuya ait yapı ve tesisler ile yasada belirtilen ruhsata tabi olmayan yapılar hariç, söz konusu illerde inşa edilecek tüm yapıların yapı denetimine tabi olması zorunlu tutulmuştu. Bu kapsamda, yapıların Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’ndan aldığı izin belgesiyle çalışan, tüzel kişiliğe sahip yapı denetim kuruluşlarınca denetime tabi olmaları öngörülmüştü.

Sizin Yorumunuz

Please enter your comment!
Please enter your name here