Türk Büro-Sen Hatay Şube Başkanı Uğur Muratoğlu:

Türk Büro-Sen Hatay Şube Başkanı Uğur Muratoğlu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yapılacak olan değişiklik taslağının memurların temsilcisi olan sendikalara ulaştırılmadığını ve sosyal diyaloğu benimsediğini iddia eden hükümetin bu tutumunun samimiyetten uzak bir yaklaşım olduğunu kaydetti.
Sendika binasında yönetim kurulu üyeleriyle düzenlediği basın toplantısında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda kaç madde üzerinde değişiklik yapılacağı ve değişikliğin neleri içerdiğinin hala muamma olduğuna dikkat çeken Türk Büro-Sen Hatay Şube Başkanı Uğur Muratoğlu, “Hükümet devlet memurları yasa taslağını memur sendikalarından gizlemektedir. Sendikaların elinde bulunan toplam 28 maddelik değişiklik taslağının, önce 29 maddeye ardından 49 maddeye çıkartıldığı basında yer almaktadır. Tasarının basına yansıdığı ve ne yazık ki memurların temsilcisi olmamıza rağmen bizimde medyadan takip edebildiğimiz maddelerin, 8-9. maddesi sadece toplu görüşmelerde karara bağlanan maddelerdir. Bu maddelerde göstermelik olarak taslağa konulmuştur. Geriye kalan maddelerin tamamı farklılık göstermektedir. Memuriyette iş güvencesi esastır. Ancak yapılacak bir anayasa değişikliği ile bu hakkın memurların elinden alınması mümkün olabilir. Yapılacak disiplin kovuşturmalarıyla ve memuriyetten atılma gerekçelerini kolaylaştırılarak memurların iş güvencesi kuralının delinmesi sağlanmaya çalışılmaktadır” dedi.

“KAMUDAKİ TAŞERONLAŞMA 300 BİNİ AŞTI”
Hükümet memursuz bir kamu işleyişi hedeflediğini ileri süren Muratoğlu, “Devlet memurları kanununda yapılması öngörülen değişiklik, memurların çalışma hayatında tamamen subjektif kriterler getirmeye yöneliktir. Memurların çalışma performansından alacağı ödülünden tutunda, cezalarına kadar pek çok uygulama idarecinin inisiyatifine bırakılmaktadır. Hükümetin 2003 yılından beri bu anlamda yürüttüğü politikalarda iş güvencesine göz diktiği açıkça görülmektedir. Kamu yönetimi reformunda bu anlayış açıkça ortaya konulmuştur. Ülke nüfusunun gittikçe artmasına rağmen, memur sayısının bu artışa doğru orantılı olarak artması beklenirken, memur sayısı 220 bin azaltılmıştır. Buna karşılık kamudaki taşeronlaşma 300 bini aşmıştır. Bu rakamlar hükümetin memursuz bir kamu yönetimi hedeflediğinin göstergesidir. Devlet memurları kanunundaki değişiklikte de her fırsatta, her kesimin görüşünü önemsediklerini belirten hükümet, memur sendikalarını muhatap almamıştır” şeklinde görüş ortaya koydu.

“TÜRK MEMURU AKILLIDIR”
Son olarak ‘Toplu Sözleşme Hakkı’ bahane edilerek, kamu çalışanlarının elinden iş güvencesinin alınmasının sendikaları tarafından asla kabul edilemez olduğunun altını çizen Muratoğlu, “Biraz hafızalarımızı yoklarsak AK Parti hükümeti seçim mitinglerinde iktidara geldiklerinde İstanbul’a nasıl yönetiyorsak, Türkiye’yi de öyle yöneteceğiz demiştir. Aynen de dediğini yaptı ve yapmakta. Yerel yönetim ve özel sektördeki uygulamanın devlete taşınmasını öngören sakat bir mantıkta hazırlanan tasarıda, kamuya özel sektörden atamalar yapılması planlanmaktadır. Devlet işleyişini bilmeyen idarecinin kamuya fayda sağlayamayacağı gibi, işleyişte kaos yaratacağı ve çalışma barışını bozacağı aşikardır. Bu uygulamalar iş güvencesi olmayan memurun verimliliğini düşürecek, devlet hizmetlerinde yaşanacak aksaklıklar tüm toplumu olumsuz etkileyecektir. Yapılması planlanan ve özel sektöre dönmeyi hedefleyen düzenlemeler, devlet dairelerinde zaman içerisinde özelleştirilmesinin önünü açmanın planları ve hedefleridir. Anayasa değişikliğinde kamu çalışanlarına göstermelik olarak verilen grev hakları olmadan hiçbir işe yaramayan ‘Toplu Sözleşme Hakkı’ bahane edilerek, kamu çalışanlarının elinden iş güvencesinin alınması sendikamız tarafından asla kabul edilemez. Eğer hükümet söyleminde samimi olsaydı, memura siyaset serbestisi ve toplu sözleşme ve grev hakkı anayasa değişiklik paketine eklenirdi. Ama Türk memuru akıllıdır. Memurun iş güvencesine dokundurtmayacaktır. Kendine yapılanı asla unutmayacak ve sorumlulara gerekli cevabı en uygun bir zamanda, en uygun bir şekilde verecektir” diye konuştu.

Sizin Yorumunuz

Please enter your comment!
Please enter your name here