Adalet ve Demokrasi Derneği’nden İsrail’e suç duyurusuİskenderun Adalet ve Demokrasi Derneği Gazze’ye insani yardım götüren Türk gemisine yönelik yapılan haksız saldırı nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi olan Lahey’e suç duyurusunda bulundu. Adalet ve Demokrasi Derneği Başkanı Avukat Maruf Kaymaz, dernek üyeleri ile birlikte PTT İskenderun şubesinden Lahey’e suç duyurusu dilekçesini gönderdi. Avukat Maruf Kaymaz, PTT İskenderun şubesi önünde yaptığı açıklamasında, “İsrail’in açık sularda Mavi Marmara Gemisi’ne saldırısı, uluslar arası bir çok suç teşkil etmektedir. Yalnızca insani amaçlarla Gazze’ye yardım götürmek üzere yola çıkmış olan yardım gemilerine askeri müdahaleyle BM anlaşmasının en temel ilkesi olan 2. madde 4. fıkra çerçevesindeki ‘Teşkilatın üyeleri, milletlerarası münasebetlerinde gerek bir başka devletin toprak bütünlüğünü veya siyasi bağımsızlığına karşı gerekse BM amaçları ile telif edilmeyecek herhangi bir surette tehdide veya kuvvet kullanılmasına başvurmaktan kaçınırlar’ şeklindeki en temel yasağı ihlal etmiştir” dedi. Avukat Kaymaz, İsrail’in müdahalesinin BM anlaşmasının 51. maddesi bağlamında bir silahlı saldırı olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Zira vatandaşlara ve bunların mülklerine yönelik terörist saldırıda çok sayıda vatandaşın ölmesine ve yaralanmasına neden olmuşsa ve saldırıların amacı devleti siyasal bir eylem yapmaya ya da yapmamaktan alıkoymaya zorlamaksa, bireylere yönelik saldırıları md.51 bağlamında devlete yönelik bir silahlı saldırıyla eşdeğer görmek mümkündür. Bu bağlamda açık deniz içinde 400’ü Türk toplam 581 sivilin bulunduğu Mavi Marmara Gemisi’ne yönelik İsrail saldırısı Türkiye’nin bu silahlı saldırıya karşı BM anlaşması 51. madde çerçevesinde meşru müdafaa hakkı doğmuştur” ifadesinde bulundu.
İsrail’in yardım gemilerine müdahalesinin uluslar arası silahlı çatışmalar hukukuna da aykırı olduğuna dikkat çeken Adalet ve Demokrasi Derneği Başkanı Maruf Kaymaz, “İsrail IV.Cenevre Sözleşmesi’nin ‘Yüksek akit taraflardan her biri diğer akit tarafına düşman dahi olsa, münhasıran sivil halkına mahsus her türlü ilaç ve sıhhi malzeme sevkiyatı ve keza dini levazımın serbestçe geçmesine müsaade edecektir. 15 yaşından aşağı çocuklara, gebe olanlara zaruri olan yiyecek, giyecek ve kuvvet verici maddelerin serbestçe geçmesine müsaade eyleyecektir’ şeklindeki 23.ncü maddesi çerçevesinde insani yardım malzemelerine izin vermek zorundadır. İsrail Gazze’nin Cenevre sözleşmelerine ‘taraf’ olmadığını ileri sürebilecek olsa da, kendisi bu hükümlere bağlıdır ve Cenevre sözleşmelerini karşılıksız bir biçimde uygulamak zorundadır. Bu bağlamda İsrail’in Gazze’ye uyguladığı abluka ve ambargo uluslar arası hukuka da aykırıdır. İsrail IV.ncü Cenevre sözleşmesinin 33.ncü maddesine göre Gazze halkına yönelik ambargo uygulayarak toplu cezalandırma yasağını ihlal etmiştir. Adalet ve Demokrasi Derneği olarak İsrail devletinin sorumlu yöneticilerinin ve bu suça iştirak eden kimselerin yukarıdaki saydığımız suçları işledikleri açıkça ortada olduğundan haklarında Uluslar arası Ceza Mahkemesi’nde dava açılmasını talep ediyoruz” şeklindeki ifadelerini, merkezi Hollanda’da bulunan Uluslar arası Ceza Mahkemesi Lahey’e göndereceklerini ve bu işin sonuna kadar takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.

Sizin Yorumunuz

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × three =