İskenderun Belediyesi Evsel Atık Su Arıtma Tesisi Deşarj Noktasında bulunan su kirliği kontrolleri yönetmenlik gereği her 5 yılda bir yapılıyor. 30 Mart 2010 tarihli konuyla ilgili Çevre Analiz Raporu’nun oldukça olumlu ve temiz çıkması yüzleri güldürdü. Hatay Çevre ve Orman Müdürlüğü söz konusu tesisin muhtelif yerlerinden numuneler alıyor, çevre ölçüm analizlerinin sonucunda deşarja izin veriliyor. Deşarj izni de, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlilik Belgesi alan firmalar ile yürütülmekte ve yürürlüğe giriyor.
İskenderun Belediyesi Evsel Atık Su Arıtma Deşarj Noktası, Türkak Türk Akredisyon Kurumu tarafından Akredite edilirken, 30.3.2010 tarihli Deney Raporu’nda;
* pH Analiz Sonucunda 7.34 çıkarak sınır değer olan 6.0-9.0’un altında kaldığı yine
* Kimyasal Oksijen İhtiyacı, analizde 24.0 çıkarken 120 olan sınır değerin çok altına kaldığı
* Askıda Katı Madde, analizde <3.0 çıkarken Sınır Değer 40’ın çok altında kaldığı * Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı analizde 7.3 çıkarken sınır değer olan 40’ın çok altına kaldığı, tespit ve tescil edilmiş. Deney Raporu’nda ortaya çıkan analiz sonuçları, kirlilik ve çevre temizliği adına İskenderun Belediyesi Evsel Atık Su Arıtma Tesisi’nin temiz bir tesis olduğuna işaret ederken, Su Kontrolü Yönetmenliği’ne uygun bir tesis olduğunu ispatlaması da oldukça sevindirici bir gelişme olarak dikkat çekti.

Sizin Yorumunuz

Please enter your comment!
Please enter your name here