Osmaniye Valisi Sayın Celalettin Cerrah, Hatay ili Dörtyol ilçesine bağlı Yeşilköy beldesine yaptığı ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, Hatay iline bağlı bazı ilçelerin Osmaniye iline bağlanmasında fayda gördüğünü belirterek, bu konuda ön çalışma yaptıklarını ifade etmiştir.

Yine aynı ziyarette Sayın Cerrah, gündemde olan anayasa değişikliği konusunda görüşlerini belirtmiş, ‘Mecliste muhalefette olan partiler, geçmişte 1981 Anayasasının mutlaka değiştirilmesini ifade ederlerken, bugün maalesef sadece muhalefet yapmak adına farklı hareket etmektedirler’ diye konuşmuştur.

Öncelikle, Sayın Cerrah yaptığı bu açıklama ve değerlendirmelerde yetkisini ve haddini aşmıştır.

Devletin valisi, görev yaptığı ilin sınırları içerisinde kendisine verilen görevlerden sorumludur. İllerin sınırlarını değiştirmek, ilçeleri istediği illere bağlamak diğer valilerin olmadığı gibi Sayın Cerrah’ın görevi değildir.

Bazı ilçelerimizin il merkezine uzak olmasıyla ilgili bir sorun yaşanmakta ise bunun çözümü, ilçelerimizin başka illere bağlanması değil, İskenderun ilçemizin il yapılmasıdır. Hatay ilinde bir düzenleme yapılacak ise, biz Hataylılar olarak bunu kendimiz yaparız. Dışarıdan birtakım dayatmaları Hatay halkı hiçbir zaman kabul etmez.

Sayın Cerrah ayrıca yukarıda belirttiğim gibi, anayasa değişikliği konusunda yaptığı açıklamada ‘muhalefet partileri, bugün maalesef sadece muhalefet yapmak adına farklı hareket etmektedirler’ diyerek, vali olduğu bilincini unutmuş, siyasi bir partinin üyesi gibi yorum yapmış, haddini aşmıştır.

AKP hükümeti döneminde bazı valilerin, kendilerini il başkanlarının yerine koymalarına sıkça rastlanmaya başlanmıştır. Bu durumdan vatandaşlarımız rahatsızdır. Kamu görevlisi yani devlet memuru olan kişiler politik taraf olamazlar. Sayın Cerrah’ın açıklamaları ayrıca devlet geleneklerimize yakışmamıştır.

Konunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde yerini alması amacıyla soru önergesi vermiş bulunmaktayım. İçişleri Bakanının yanıtlaması istemiyle;

1- Türkiye Cumhuriyeti’nde valilerin, ilçelerin illere bağlanması konusunda çalışma yapma yetkileri var mıdır?

2- Osmaniye Valisi Sayın Celalettin Cerrah, Hatay iline bağlı bazı ilçelerin Osmaniye iline bağlanması konusunda çalışma yaptığını açıklamıştır. Bu yetkiyi kendisine kim vermiştir?

3- Bu çalışma yetkisi bakanlığınız tarafından mı kendisine verilmiştir?

4- Sizin Bakanlığınız tarafından, Hatay iline bağlı bazı ilçe veya ilçelerin Osmaniye iline
bağlanması konusunda bir çalışma yapılmakta mıdır?

5- Osmaniye Valisi Sayın Celalettin Cerrah, bir belde belediyesi ziyaretinde , gündemde olan anayasa değişikliği ile ilgili olarak ‘Mecliste muhalefette olan partiler, geçmişte 1981 Anayasasının mutlaka değiştirilmesini ifade ederlerken, bugün maalesef sadece
muhalefet yapmak adına farklı hareket etmektedirler’ diye konuşmuştur. Sayın
Valinin muhalefet partilerine yaptığı bu yorumun ardından siyasi tarafsızlığını
koruduğuna inanıyor musunuz?

6- Bu konuşmayla ilgili olarak bir inceleme yapacak mısınız?

Abdulaziz Yazar
Hatay Milletvekili

Sizin Yorumunuz

Please enter your comment!
Please enter your name here