KENT KALKINMA KONSEYİ ÇÖZÜM MERKEZİ OLABİLİR!

Hizmet kararlarının uygulanması, sadece mal veya hizmet satışına özgü bir faaliyet değil, aynı zamanda bir ilin, ilçenin, bölgenin veya ülkenin tanıtımı ile ilgili daha geniş faaliyetleri de kapsar.
Hizmette ölçü, tanıtımdır..
Bir nevi, elinizdeki doneleri pazarlayacaksınız.
Siyasi partilerin, üniversitelerin, yeşilciler ve çevreciler gibi örgütlerin de yaptığı bu değil mi? İskenderun’u tanıtmayı, hedeflere uygun imaj yaratmayı ve kamuoyu oluşturmayı hangimiz istemiyoruz ki?
Bugüne dek yazdıklarımız, çizdiklerimiz bunun için değil mi?
İskenderun Belediye Başkanı Dr. Yusuf Civelek’in, “Artık düz yolda patinaj çekmeyi bırakalım da, hep birlikte bu güzel kentte nasıl faydalı şeyler yapabileceğimizi ve haklarımızı nasıl savunabileceğimizi konuşalım” sözlerinde saklı olan, “güçbirliği” mesajına hangimiz kayıtsız kalabiliriz ki?
CHP’nin iktidar olduğu İskenderun’da, son zamanlarda önemli çalışmalar yapıldığını kabul edelim..
İskenderun Belediyesi’nce yürütülmeye çalışılan bu faaliyetler artık yoğun bir pazarlama uzmanlığı gerektirir hale gelmiştir.
Dün, İskenderun Belediye Meclis Üyesi ve CHP Grup Başkan Vekili Av. Bülent Akbay’la yaptığım görüşme, artık hizmet alanında görülen faaliyetlerin bilimselleştirildiği yönünde ipuçları verdi bana..
Nedir bu örnek?
Kent Kalkınma Konseyi!
Daha önce, Bölgesel Kalkınma Ajansları’nı yazmıştım. Ama ne yazık ki, 23 ili kapsayan ve 8 bölgede konumlanan kalkınma ajanslarında Hatay yok.
Çünkü, yeterince kamuoyu oluşturamadığımızdan, hatlardan biri doğu illerine doğru kaydırıldı. Şimdi önümüzde bir fırsat daha doğuyor. Yanlış anlaşılmasın, kent kalkınma konseyinin faaliyet kapsamı daha farklı..
İşte bu noktada, Av. Bülent Akbay, ‘Kent Kalkınma Konseyi’ ile ilgili önemli mesajlar veriyor:
“- Kent Kalkınma Konseyi bir kentte alınacak önlemleri ve yapılması planlananlar açısından verileri ortaya koyar. Bölgenin ekonomik gelişimini hızlandırmak için yurtiçi ve yurtdışı kurumların bölgeye ilgisini çekmek üzere, tanıtma ve teşvik çalışmaları yapar. Bu çerçevede, kentin dinamik unsurlarıyla bir kuvvet doğar. Mecliste görüşülen, 5 yıllık stratejik plan hazırlığı da bunun bir parçası. Çünkü, projeleri konuşurken, birlikte uyumluluk sağlanmalıdır. Bunun için de, iç dinamiklerle biraraya gelinmeli, performans raporları ortaya konmalıdır.”
Av. Bülent Akbay, bu oluşum sürecini paylaşırken oldukça heyecanlandım.
Çünkü böylesine etkin fikirlerin kamuoyunda tartışılmasını hep istemişimdir.
Görüyoruz işte.. Mecliste, 5 yıllık stratejik bir plandan sözediyoruz.
Ama içerik konusunda cılız fikirlere sahibiz.
Oysa, İskenderun’un dünya ölçeğinde bir kent olması için stratejik plan hazırlama düşüncesi bile çok önemli..
Ama bunun için altyapı önemli.. O bakımdan aklıma şu sorular gelmiyor değil..
İskenderun için hangi stratejik planlar yapılıyor/yapılacak?
Böylesine önemli fikirleri, iç dinamiklere empoze edecek uzmanlar mevcut mu?
Ortaya çıkacak verilere ya da donelere bakıp, işlemlerin kağıt üzerinde kalıp, kalmayacağını bilmiyoruz.. Ya da gerçekçi rakamlardan oluşan bir sistemi uygulamaya koyabilecek miyiz?
Av. Bülent Akbay her zaman ki gibi iyi niyetli ve donanımlı..
Bu oluşumdaki her türlü çekinceye açık bir isim.. Amacı ise ortak akılla, ‘doğru’ya odaklanmaktır..
Akıllarda soru işaretleri oluşmasın diye, ‘Kent Kalkınma Konseyi’ kapsamında, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları arasında uyum arıyor..
Bana göre birinci kural budur.. Av. Bülent Akbay’ın şu tespiti çok önemli:
“- Kent Kalkınma Konseyi çatısı altında geliştirilecek projeleri uluslararası fonlara sunma imkanımız doğuyor.. Her vatandaşın, deneyim ve birikimlerini İskenderun\’a aktarmaları için çalışma yapmalıyız. Sivil toplum örgütleri temsilcilerinden oluşacak kent kalkınma konseyi, şehrin ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmasını sağlayacak işleri organize eden bir çözüm merkezi olacak..”
Kent Kalkınma Konseyi’ni incelediğimizde, çalışmanın İskenderun’a çok şey kazandıracağına eminim.
Av. Bülent Akbay, konunun net ve anlaşılır olması için örnekler de veriyor:
* Diyelim ki, en güzel sokak yarışması yapacaksınız ya da en güzel döner salonunu seçeceksiniz, ödüllendirme mantığıyla ileriye dönük kentsel faaliyetlerde veriler toplamak mümkün..
Ya da şöyle düşünelim.. Bu mantıkla yola çıkarak, bazı ürünlerin uygun pazarlama stratejileriyle piyasaya sunulmasıyla, yöremizin kalkınmasında etkili olan envanterlere ulaşabiliriz.. Bu örnekler, konseyin, bölgesel kalkınmadaki rolünü göstermek açısından ilgi çekicidir.
Özetle..
Av. Bülent Akbay’ın, kent kalkınma konseyi fikrini önemsiyor ve bu tarz bir çalışmayı İskenderun’a hizmet eden oldukça yararlı birer faaliyet olarak görüyorum.
İskenderun’un potansiyellerini ortaya koyacak bilimsel çalışmaların artırılması ve ilgililere ulaştırılması da üzerinde durulacak önemli bir konudur. Bu tür çalışmaların ulusal veya uluslararası sempozyumlar düzenlenerek mahallinde sunulması da etkili bir çalışma yöntemi olacaktır.

Yılmaz Akpınar
1974 doğumlu. Güney Medya'da müdür. İskenderun'un önde gelen gazetecilerinden.