Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Yürürlüğe Girdi

Vatandaşlarımıza Devlete olan borçlarını yapılandırma konusunda kolaylık sağlamak amacıyla hazırlanan 7143 sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” 18 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yararlanmak için başvuruların 31 TEMMUZ 2018 tarihine (bu tarih dâhil) kadar yapılması gerekmektedir.

Söz konusu Kanunla;

Birçok vatandaşımızı ilgilendiren trafik, nüfus, seçim, askerlik para cezaları, karayollarından usulsüz geçiş cezası ile öğrenim ve katkı kredisi borçları, kesinleşmiş vergi ve özel usulsüzlük, usulsüzlük, vergi ziyaı cezaları ile çiftçilerimizin, işletmelerimizin ecrimisil borçları gibi diğer borçlarda ödeme kolaylıkları,
İhtilafların sulh yoluyla sonlandırılması,
İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçların yapılandırılması,
Beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş gelir ve kazançların zam ve faizsiz pişmanlıkla beyan edilmesi,
Geçmiş dönemlere ilişkin matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflere ayrıcalıklar,
İşletmelerdeki emtia, makine, teçhizat ve demirbaş kayıtlarına ilişkin cezasız düzeltme imkânı,
Kasa ve ortaklardan alacaklar hesabının cezasız ve faizsiz düzeltilmesi,
Yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların belli tarihe kadar vergisiz ve ayrıcalıklı imkânlarla milli ekonomiye kazandırılması,
6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanunlar kapsamında ödemeleri devam eden borçlar için peşin ödeme indirimi hükümlerinden yararlanma gibi çok önemli imkânlar getirilmiştir.

6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırılmış ve ödenmekte olan alacaklar yeni Kanun kapsamında yapılandırılamayacaktır.

Ancak, anılan Kanunlar kapsamında yapılandırılan ve ödemeleri devam eden borçlardan kalan taksitlerin tamamının 7143 sayılı Kanunla belirlenmiş olan;

İlk taksit ödeme süresi içinde (1 Ekim 2018 tarihine kadar) ödenmesi halinde bu taksitler içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının %90’ının,
İkinci taksit ödeme süresi içinde (30 Kasım 2018 tarihine kadar) ödenmesi halinde ise bu taksitler içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının %50’sinin tahsilinden vazgeçilecektir.

Yeni Yapılandırma Kanunu ile getirilen bu indirim imkânından yararlanılabilmesi için ödeme yapıldığı tarihte anılan Kanunlarda öngörülen şartların ihlal edilmemiş olması gereklidir.

Başvurular,
● Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (gib.gov.tr) üzerinden,
● Bağlı olduğunuz vergi dairenize şahsen veya posta yoluyla,
● e-devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden yapılabilecektir.

Ödemeler,
– gib.gov.tr internet sayfamızdan (02:00 – 22:00 saatleri arasında),
– İnteraktif Vergi Dairesi uygulamamızdan (IOS ve Android) (02:00 – 22:00 saatleri arasında),
– GİB Mobil uygulamamızdan (IOS ve Android)(02:00 – 22:00 saatleri arasında),
– Anlaşmalı bankalardan,
– Vergi dairelerinden yapılabilecektir.

Sizin Yorumunuz

Please enter your comment!
Please enter your name here