İTSO’da Müşteri ilişkileri yönetimi semineri yoğun ilgi gördü

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odasında, ABİGEM işbirliğiyle düzenlenen Müşteri ilişkileri yönetimi eğitimi yoğun ilgi gördü.
Yönetim Danışmanı Bülent Yüce, İTSO’da müşteri ilişkilerinde temel kavramlar, işletmeler arasındaki müşteri ilişkileri hakkında sine vizyon destekli olarak bilgiler verdi. İTO üyeleri, İşletme sahipleri ve çalışanlarının da katıldığı seminerde konuşan Yönetim Danışmanı Bülent Yüce; “İşletmeler arasında müşteri yönetimi açısından bazı farklı uygulamalar mevcuttur. Bu farklılıklar geleneksel yaklaşım ve Web etkin bütünleşik yaklaşım ayrımında kendini önemli ölçüde göstermektedir. Geleneksel yaklaşımlar, telefon, mail ve çalışan yoluyla müşterilerle temas kurma, kişisel satış, satış sonrası hizmet, şikayeti işleme, hesap yönetimi, müşteri ilgisi ve müşteri tatmini olarak ele alabiliriz. Web etkin bütünleşik yaklaşımda ise; Müşteri bilgi sistemi, müşteri veri tabanı, elektronik satış gücü noktası, müşteri destek süreç otomasyonu, çağrı merkezi, sistem entegrasyonu ve müşteri yaşam boyu değerleri şeklinde sıralanabilir” dedi.
Yönetim Danışmanı Bülent Yüce, müşteri ilişkilerinde, işletmelerin satacağı ürünlerinin pazarlanması ve pazar payının arttırılmasında, bilgi, birikim ve tecrübenin önemli yer tuttuğuna vurgu yaptı.
Pazarlamada Temel kavramlara da değinen Yönetim Danışmanı Bülent Yüce; “Müşteri portföyünün değerini arttırmak temel amaç olarak ele alınabilir. Bunun yanında potansiyel müşterinin tanımlanması, müşterilerin hem mevcut hem de, gelecekte ihtiyaçlarının anlaşılması, karsız müşteri ve bölümlerin farklılaştırılması, artan değer ve tatmin yoluyla kayıpların azaltılması, mevcut ürün ve hizmetlerin kullanımlarının arttırılması, kampanya yönetiminin geliştirilmesi, tavsiyelerin arttırılması, kaybedilen müşterilerin geri kazanılması, işletme tarafından kullanılan çeşitli kanallar boyunca pazarlama ve satış çabalarının bütünleştirilmesidir” şeklinde konuştu.
İşletmelerde en önemli unsurlardan birinin de pazarlama planı olduğuna dikkat çeken Yönetim Danışmanı Bülent Yüce, “Müşteri için ürün değeri, hizmet değeri, personel değeri imaj değeri önemli etkenlerdir. Bunun yanında parasal maliyet, enerji maliyeti, zaman maliyeti ve psikolojik maliyetlerde ürünlerin pazarlanmasında dikkat çeken unsurlardır” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Sizin Yorumunuz

Please enter your comment!
Please enter your name here