Belen ve Arsuz’un Nazım İmar Planı Görüşüldü

Hatay Büyükşehir Belediyesinin 2015 yılı yatırım programında bulunan “Hatay İli 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, 90 000 Hektar Alanda 1/5000 Ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı Yaptırılması İşi” kapsamında geçen sene 15 ilçede yapılan, planın analiz ve sentez kısmının sunulduğu toplantılardan sonra oluşan plan taslağının sunum ve tanıtımının yapıldığı, görüş ve önerilerin alındığı ikinci tur toplantıları 17 Ocak tarihinde Belen ve Arsuz ilçelerinde gerçekleşti.

Toplantılar, Belen Belediye Başkanı Adnan Vurucu, Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teknik personelleri ve şehir plancıları, sivil toplum örgütleri, ilçe müdürlükleri, kaymakamlık, belediye meclis üyeleri, muhtarlıklar, meslek odaları ve diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlar, yüklenici firma ve bürokratların katılımıyla gerçekleştirildi.

 

Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha da Hatay Büyükşehir Belediyesinin
daha önce gerçekleştirmiş olduğu planın analiz ve sentez kısmının sunulduğu toplantılardan sonra oluşan plan taslağının sunumunda görüş ve önerilerin alındığı toplantıların bütün ilçelerdeki imar sorunlarının çözülmesi amacıyla vatandaşlar ile birlikte hareket edilmesinin önemine değindi.

 

Korunması gereken tarım alanları, orman alanları, sahil kenarları gibi alanlar planda korunmuş olduğunu açıklayan yetkililer, ilgili kurumlardan izinlendirilen alanlar; sanayi alanları, yerleşim alanları, turizm alanları şeklinde planlandığını ifade etti. Yetkililer ayrıca sunulan plan taslağı ile ilgili kamu kurumları, belediyeler, yatırımcılar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların görüş ve önerileri alınarak katılımcı planlama anlayışıyla Hatay ilinin Çevre Düzeni Planı şekillendirildiğini bildirildi.

 

Sizin Yorumunuz

Please enter your comment!
Please enter your name here