Çiftçiye 1.000,000 TL Sulama Hibe Desteği

14. ETAP BİREYSEL SULAMA HİBE DESTEĞİ

Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ, (TEBLİĞ NO: 2017/48) 07.12.2017 tarih ve 30263 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu tebliğin amacı; Tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, kırsal alanda üreticilerin gelir düzeyini yükseltmek,

Başvuru Tarihi:
Başvurular 1 Ocak -1 Mart 2018 tarihleri arasında Hatay İ l Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne yapılacaktır.

Desteklenecek Yatırım Konuları:
a)Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,
b)Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,
c)Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,
ç) Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması,
d)Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması,
e)Tamburlu sulama sistemi kurulması,
f)Güneş enerjili sulama sistemi kurulması

Hibe Desteği Tutarı ve Oranı:
Bu Tebliğ kapsamında kabul edilen başvurularda, hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Hibeye esas mal alım tutarı (KDV hariç) üst limit 1.000,000 TL’dir.

Sizin Yorumunuz

Please enter your comment!
Please enter your name here