Arsuz Belediye Meclisi, Kasım ayı toplantısı gerçekleşti

Arsuz Belediye Meclisi, toplam 3 gündem maddesini karara bağlamak amacıyla Kasım ayı toplantısını iki oturumda gerçekleştirdi.

Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha’nın Ankara’da düzenlenen Hatay Günleri etkinliğinde bulunmasından ötürü Başkanlığa Vekalet eden Mehmet Candemir Başkanlığında gerçekleşen Belediye Meclisinin 01.11.2017 Gün ve 2017/14 Sayılı Toplantısının Divan Katipliğini Corç Turan ve Semir Topaloğlu yaptı.

Gündem maddelerine geçilmeden önce 5393 sayılı Belediye Kanunun 55’inci maddesi gereğince Sayıştay tarafından yapılan Denetim Sonucu Raporu meclis bilgisine sunuldu. Denetim Sonucu Raporun okunmasının ardından 3 gündem maddesi iki oturumda görüşüldü.

Gerçekleşen ilk oturumda, gündemin 1’inci maddesi olan Micana 138 Ada 5 Numaralı Parselin 1/1000 Ölçekli Uyguluma İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Teklifi’nin imar komisyonuna havale edilmesi oylamaya sunularak oybirliğiyle kabul edildi. Gündemin 2’inci maddesi olan, Nakit Kredi Kullanılabilmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün Teklifi ile gündemin 3’üncü maddesi olan Yurt Dışı İzni ile ilgili Özel Kalem Müdürlüğünün Teklifi oylamaya sunularak oybirliğiyle kabul edildi.

İmar Komisyonunun çalışmalarını tamamlamasının ardından gerçekleşen Belediye Meclisinin 01.11.2017 Gün ve 2017/14 Sayılı Toplantısı birinci birleşim ikinci oturumunda da, birinci gündem maddesi de komisyon raporunun okunmasından akabinde oylamaya sunularak oybirliğiyle kabul edildi. Bir sonraki meclis toplantısının 1 Aralık 2017 Cuma günü saat: 14.00’te Arsuz Belediyesi Hizmet Binası’nda yapılması kararlaştırıldı.

Sizin Yorumunuz

Please enter your comment!
Please enter your name here