Dernekler ve Üst Kuruluşları için Proje Yardımları” Programı

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı’nın 2010 yılında başlattığı “Dernekler ve Üst Kuruluşları için Proje Yardımları” Programı için, 2017 yılı proje teklif çağrısına çıkılmıştır. Program kapsamında, STK’ların kapasitelerinin geliştirilmesi, kamu ile olan ilişkilerinin artırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlanması amaçlı projeler desteklenmektedir.

2017 Yılı Proje Yardımları için desteklenecek konular;

1) Aile ve toplum değerlerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik projeler,
2) İnsan hakları ve demokrasi bilincinin yaşatılması ve etkin hale getirilmesine yönelik projeler,
3) Karar alma mekanizmalarına katılım, kamu-sivil toplum diyaloğunun arttırılması ve aktif vatandaşlık konulu projeler,
4) Toplumda huzur ve barışı temin etmek üzere farklı toplum kesimleri arasında uzlaşı, işbirliği ve etkileşimi artırmaya yönelik projeler,
5) Gençlerin, kadınların ve engellilerin girişimciliğini, liderlik vasıflarını ve istihdamını arttırmaya yönelik projeler,
6) Çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, maddi durumu iyi olmayan ve sosyal risk altındaki gruplara yönelik projeler,
7) Kültür, tarih ve medeniyet değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve ihyasına yönelik projeler,
8) Eğitim, kültür, sağlık, spor konulu projeler,
9) Madde bağımlılığı ile mücadeleyi konu alan sosyal içerikli projeler,
10) Şehit yakınları ve gazileri ile terör olaylarına maruz kalmış vatandaşlara yönelik sosyal, ekonomik ve kültürel faaliyetler içeren projeler.
11)Toplumun ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlamaya ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunulmasına yönelik projeler.

Proje başvuruları; 13 Mart – 31 Mart 2017 (Saat:17:00’ye kadar) tarihleri arasında https://sso.dernekler.gov.tr/ adresinde yer alan Proje Destek Sistemi (PRODES) üzerinden İl Dernekler Müdürlüğü tarafından verilen kullanıcı adı ve şifre kullanılmak suretiyle elektronik olarak yapılacaktır.

Program kapsamında desteklenecek proje konuları, desteğin miktarı ve kapsamı, kimlerin başvurabileceği, başvurunun nasıl ve nereye yapılacağı konuları ile ilgili detaylar PRODES sisteminde yer alan Proje Başvuru Rehberi’nde açıklanmıştır.

Sizin Yorumunuz

Please enter your comment!
Please enter your name here