Türkiye’de Yanık Ünitesi Alanında İlk “İskenderun Modeli”

Hatay Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı İskenderun Devlet Hastanesi Organize Sanayii Bölgesi (OSB) Yanık Tedavi Ünitesi; 2013 Eylül ayında İskenderun Organize Sanayi Bölgesinin katkılarıyla hizmete açılmış olup ilimizde ilk ve tek yanık tedavi birimi özelliğine sahip ünite de 13 yatak (10’u erişkin, 3’ü çocuk) kapasite ile hizmet vermeye devam etmektedir.
Yanık Tedavi Ünitesinden sorumlu doktor olan Doç. Dr Turgut KARACA ile beraber Op. Dr Elif ASFUROĞLU görev yapmaktadır. Ayrıca ünitede bir sorumlu olmak üzere toplam 12 hemşire, 1 Fizyoterapist, 6 temizlik personeli ve bir sekreter görev yapmaktadır.
Ünitemizin açıldığı günden itibaren 2016 Haziran ayına kadar 2000’i aşkın hasta ayaktan tedavi edilmiş, 750 hasta üniteye yatırılmış olup bu hastaların 667 (%89) si tedavi sonrası salah ile taburcu edilmiş ve 38 (%5,1) hasta ise ileri merkeze sevk edilmiştir. Ünitemizde yatırılarak tedavisi tamamlanan 750 hastanın 341’i (%44,8)’i yanık merkezlerinde tedavi edilmesi gerekir iken çeşitli gerekçelerle sevk edilemeyen major yanık hastaları idi.
İskenderun OSB Yanık Tedavi Ünitesi bu başarılı çalışmalarının yanı sıra, Hatay ili içinde tüm ilçe hastanelerinde yanık eğitimi yapılarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek örnek rol model olmuştur.
Hatay İli Kamu Hastaneler Birliğinin Yanık Tedavi Algoritması adlı projeden esinlenerek;
– İl Yöneticileri
– Tüm Kamu Hastaneleri
– 112 Komuta Merkezi
– 1 Özel Kuruluş ( Organize Sanayi Bölgesi ) olmak üzere; 16 ayrı Sağlık Tesisinde yerinde yanık eğitimi verilmiştir.
Birliğimize bağlı tüm ilçe hastanelerine yanıkta ilk müdahale ve sevk algoritmasını gösteren afişler hazırlanarak, hastanelere asılması sağlanmıştır. Hatay ilinde ilk defa 1 Mayıs 2015 tarihinde “Yanık ve Güncel Tedavi Yaklaşımları” adlı sempozyum düzenlenerek Türkiye genelinden yanık cerrahisi konusunda tecrübeli hocaların da katılımıyla bölgedeki hekimler bilgilendirilmiştir.
Tüm bu çalışmalar Bir ilde Yanık Eğitimi ve Yanık Hastalarında Sevk Algoritması “İSKENDERUN MODELİ” başlığı ile Türk Cerrahi Derneği’nin Antalya’da düzenlediği 20.Ulusal Cerrahi Kongresinde sözlü bildiri olarak kabul edilmiş olup diğer iller için de örnek teşkil etmiştir.
“İskenderun Modeli “ ismi verilen bu proje ile hastaların daha hızlı bir şekilde müdahale edilmesi ve aynı zamanda sevk zinciri sayesinde doğru yere sevk edilmesini sağlıyor. Küçük yanıkların ilk sağlık tesisinde, Orta dereceli yanıkların İskenderun Yanık Ünitemizde tedavileri yapılmakta olup, Büyük dereceli yanıkların ise doğrudan Yanık Merkezlerine sevk edilerek tedavileri yapılmaktadır.
Hatay Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm.Dr.Ömer AKIN; 20.Ulusal Cerrahi Kongresinde Türkiye’nin tüm illerinde kullanılmak üzere Rol Model olarak kabul edilen “İskenderun Modeli” adlı projeyi hazırlayan, sunan ve hayata geçiren, Prof Dr. Ahmet Çınar YASTI (Sağlık Bakanlığı Yanık Koordinatörü) , Doç.Dr.Turgut KARACA, Uzm.Dr.Veysel YILDIRIM ve Uzm.Dr.Elif ASFUROĞLU’na teşekkür ederim dedi.

ssk (1) ssk (2) ssk (3)

Sizin Yorumunuz

Please enter your comment!
Please enter your name here