SU FATURALARI ARTIK AYLIK OKUNACAK

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü(HATSU), Kasım Ayı Olağan Genel Kurulu, 11 Kasım 2015 tarihinde Hatay Büyükşehir Belediye Meclis Salonunda, Doç. Dr. Lütfü Savaş Başkanlığında toplandı.

Genel Kurul’a, parti meclis üyelerinin yanı sıra, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Genel Kurulda, Altınözü ve Yayladağı ilçelerinden çıkarılan paslı içmesuyu boruları da sergilendi.

Genel Kurul’da yoklama yapıldıktan sonra 15.05.2015 tarihli toplantısına ait karar özetleri okunarak oylandı ve kabul edildi. Devlet Okulları, Camiler, Cemevleri, Kiliseler ve Havralardan su ücreti alınmaması, Şehit aileleri, harp malulleri, gaziler ile ölümleri halinde dul eşleri ve yoksulluk belgesi olan vatandaşlardan su ücretlerinin 0,10 kuruş olarak alınması ile su abonelik ücreti ve kanal katılım payı alınmaması, Özel Okullar ile Özel Eğitim Kurumlarının su kullanım tarifesinin konut su fiyatından alınması hakkındaki önergenin gündeme alınması oybirliğiyle kabul, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oy çokluğu ile red edildi.

Gündem dışı teklif olan Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğinin gündeme alınması oya sunuldu ve oy çokluğu ile red edildi.

Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2016 yılı Performans Programının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2016 yılı Gelir Gider Bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İçme sularının Ticari Amaçla Kiralanması ve Denetimine İlişkin Yönetmeliğin Plan bütçe komisyonuna havale edilmesi ile idarece hazırlandığı şekilde kabul edilmesi oya sunuldu ve madde oy çokluğu ile red edildi.

Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Taşınır, Taşınmaz Kaynak ve Haklarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin Plan bütçe komisyonuna havale edilmesi ile idarece hazırlandığı şekilde kabul edilmesi oya sunuldu ve oy çokluğu ile ret edildi. Genel Müdürlük Hizmetlerinde kullanılmak üzere toplam:128 adet çeşitli cinste aracın satın alınması konusunun Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oya sunuldu ve oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantıda Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne ihdas edilen 1 adet uzman tabip kadrosunun, tabip kadrosu ile değiştirilmesi oya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.2016 yılı için içmesuyu tarife modeli olarak kademesiz ve uygulama aralığının aylık olarak belirlenmesi ile ilgili madde de oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

Mayıs ayı toplantısında Hukuk ve İçişleri komisyonuna havale edilen toplam:50 adet işçi kadrosunun Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne ihdas edilmesinin uygun görülmediği hakkındaki komisyon raporu oya sunuldu ve oy çokluğu ile kabul edildi. Mayıs ayı toplantısında Plan Bütçe ve Tarife Komisyonlarına havale edilen içme suyu ücretlerinin yeniden belirlenmesi hakkındaki iki önerge ile ilgili hazırlanan ortak komisyon raporu okundu.
Genel Kurul Başkanı olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Lütfü Savaş, 2 .nci birleşimin 12.11.2015 tarih ve saat:10.00 da yapılması için ara vererek 1.nci birleşimi kapattı. Genel Kurul 12 Kasım 2015 tarihinde toplanarak, bir sonraki toplantı tarihini 27 Kasım Saat 14.00 olarak belirledi.

SU FATURALARI ARTIK AYLIK OKUNACAK (1) SU FATURALARI ARTIK AYLIK OKUNACAK (2) SU FATURALARI ARTIK AYLIK OKUNACAK (3) SU FATURALARI ARTIK AYLIK OKUNACAK (4) SU FATURALARI ARTIK AYLIK OKUNACAK (5) SU FATURALARI ARTIK AYLIK OKUNACAK (6)

Sizin Yorumunuz

Please enter your comment!
Please enter your name here