İskenderun Belediye Meclisi 10 Ekim’de Toplanıyor

meclis1

Belediyemiz Meclisi gündeminde bulunan aşağıdaki konuları görüşmek üzere 5393 Sayılı Kanunun 20. Maddesi gereğince 10.10.2014 Cuma günü Saat 10.00’da Belediye Meclis Salonunda toplanacaktır.

G Ü N D E M:

1- Belediyemizin 2015-2019 yıllarını kapsayan stratejik planın görüşülmesi ile ilgili Strateji Geliştirme Müdürlüğü teklifi hakkındaki plan ve bütçe komisyonu raporu.

2- Belediyemizin 2015 Mali Yılı bütçe ve tarifelerinin görüşülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi hakkındaki plan ve bütçe komisyonu raporu.

3- Zabıta personellerine 2015 yılı içerisinde ödenecek fazla mesai ücretinin belirlenmesi ile ilgili Zabıta Müdürlüğü teklifi hakkındaki plan ve bütçe komisyonu raporu.

4- Sarıseki İmar Mıntıkasında bulunan 38.959,10 m2 yüzölçümüne sahip 2105 ada 1 parsel sayılı taşınmazda 554/2400 hisseye karşılık gelen 8.993,06 m2’lik Belediye hissesinin açık arttırma usulü ile satışının yapılması hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi hakkındaki plan ve bütçe komisyonu raporu.

5- Şevre Mıntıkasında bulunan imar adasının güneyinde yer alan 5241, 5242, 5243, 3455, 1233, 1234 ve 1131/15 nolu parsellerin tamamının Ticaret Alanına dönüştürüldüğü, yüksekliğin serbest bırakılırken E: 3.50 çıkarıldığı ve Taks: 0.70 oranında verilen yapılaşma koşulları ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi ile ilgili imar komisyonu raporu.

6- Belediyemizin 2015 Mali Yılı Performans Programı ile ilgili Strateji Geliştirme Müdürlüğü teklifi hakkındaki plan ve bütçe komisyonu raporu.

Sizin Yorumunuz

Please enter your comment!
Please enter your name here