Meclis’te ‘imar’ bilmecesi!

kösem
Belediye Meclisi geçtiğimiz Cuma günü toplandı.
Öncelikli konu revizyon imar planıydı.
İskenderun’daki çarpık yapılaşmaya ‘dur’ diyecek bir şehir planı beklentisi var.
Şehirdeki binaların, arsaların, arazilerin taraması bitti..
Meclise gelen 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım imar planı revizyonu olduğu gibi komisyona havale edildi. Cuma’dan, Salı’ya arada üç gün var..
Bir buçuk yılda zar zor tamamlanan bir planı, komisyon üç günde hangi kapsamda ve nasıl değerlendirecek o da ayrı bir soru..
Buna rağmen;
Muhalif partilerin meclis üyeleri, ısrarla ‘bilgi edinmek istiyoruz’ dese de, idare bu talebe nedense sıcak bakmıyor.
Kanuna aykırı diyorlar..
Ama ortada böyle bir kanun yok gibi!
Meclis üyeleri şaşkın!
Mesela, bazı yeşil alanların konut alanına çevrildiği söyleniyor, aslı var mıdır?
Hangi arazilerde kat yoğunluğu arttı?
Şahsa ait arazilerin içinden yol geçiyor mu?
Bilinmiyor!
Oysa şimdilik tek bildiğimiz şey, İskenderun’da yüksek sesle yapılan dedikodular..
Meclis üyeleri de haklı olarak, yanıtını bulamadıkları ‘imar’ mevzuusundaki soru işaretlerine kafa yormuş durumda..
Düşünün..
Salı günü ‘oylanmak’ üzere önünüze imar planı geliyor.
Bu planın bazı çevrelere ‘rant’ sağlayıp sağlamayacağını bilmeden, yeşil alanların kime, hangi koşullarda verilip verilmediğini görmeden, bir oylamada ‘evet’ der misiniz?
Ortada bazı endişeler var..
Neticede, meclis üyeleri kukla değil..
Ya da ‘iyi olacak’ denilen herşeye ‘evet’ demelerini bekleyemeyiz..
İskenderun’un geleceğini ilgilendiren bir konu varsa, meclis üyelerinin bilgilendirilmesi en ‘demokratik’ hakları..
İdarenin ‘ısrarla’ ben size paftaları gösteremem demesi de ne anlama geliyor?
Madem revizyon imar planı bitti..
Madem bu kentin parlementosu da, belediye meclisi olduğuna göre..
O halde Belediye Başkanı Yusuf Civelek’in, imar müdürünün ve şehir plancılarının bildiği, görüp okuyabildiği planın detayları hakkında neden meclis üyeleri bilgi sahibi olamıyor?
Neyi, neden, kimden saklıyorlar?
Kaldı ki, aynı meclis üyeleri ‘bilmedikleri’ bir konuda neyi oylayacak?
Bu yaklaşımın günahını, vebalini nasıl üstlenecekler?
Hakikaten ilginç bir durumla karşı karşıyayız..
İskenderun Belediye Başkanı Yusuf Civelek daha iki gün önce, “Belediyenin; ihaleleriyle, yaptıklarıyla, hesap verebilirliğiyle en şeffaf belediyelerden biri” olduğunu söyledi..
Ama iş, imar planı hakkında ‘bilgilendirme’ konusuna gelince, her ne hikmetse şeffaflık kapısı kapanıyor..
Ne iş?
Başkan Civelek, söz konusu imar planı olunca, meclis üyelerine yeterince ‘güvenmiyor’ mu yoksa?
Ya da, bizim bilmediğimiz bazı hususların, kapalı kapılar ardında ‘gizli’ konuşulmasının bir sebebi mi var?
Hem söyler misiniz bana..
Bilgileri saklamanızda, ‘kıyas’ açısından eski ve yeni paftaları meclis üyelerine göstermemenizdeki asıl sebep, bazı çevrelere sağlanan ‘rant’ ilişkisinin ‘gizli’ kalması olabilir mi acaba?
‘Ne demek istiyorsun?’ diye soracak olanlara peşinen yanıt vereyim.
– İdare net ve şeffaf olsun!
– Belediyenin bildiği planı, meclisten saklamasın!

Sizin Yorumunuz

Please enter your comment!
Please enter your name here